logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

458 Уз радне листове до више успеха у учењу Компетенцијa: K2
Приоритети: 3
ИнституцијаУдружење наставника ВЕТ Форум, Параћин, Дреновац бб, Параћин
Особа за контактмр Јовица Јевтић, udruzenjevetforum@gmail.com, 031 519417, 064 3344771
АуториДејан Пејчић, наставник рачунарства и информатике, Економска школа, Ниш; Живорад Младеновић, наставник рачунарства и информатике, Економска школа, Крагујевац
РеализаториДејан Пејчић, наставник рачунарства и информатике, Економска школа, Ниш; Живорад Младеновић, наставник рачунарства и информатике, Економска школа, Крагујевац
Општи циљевиУпознавање полазника обуке са особинама и врстама радних листова који се примењују у току реализације наставног процеса. Развијање компетенције за планирање, израду и примену радних листова у реализацији појединих фаза наставног процеса.
Специфични циљевиУпознавање учесника са теоријском основом модела радних листова; Оспособљавање за израду и примену радних листова у реализацији наставе у складу са постављеним циљевима и исходима, као и знањима и искуствима, које поседују ученици; Развијање вештина и знања за примену и планирање коришћења радних листова у процесу вредновања постигнућа ученика; Оспособљавање за препознавање значаја радних листова у: схватању смисла текста, проналажењу информација у тексту, интерпретирању значења текста и рефлексији о садржају текста; Давање повратне информације и оптимизација; Уочавање најчешћих грешака при креирању и примени радних листова; Оспособљавање за корекцију и оптимизацију радних листова; Уочавање предности коришћења одговарaјућих радних листова.
Теме програмаУчење и памћење; Значај радних листова за процес учења и подучавања; Стратегија учења са празним просторима; Откривање начина учења; Побољшавање брзине читања; Разумевање прочитаног текста; Резимирати информације; Учење цртањем дијаграма и табела; Израда радних листова; Како и када да применимо радне листове у настави
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајање5 недеља (40 сати, 4 сата непосредног рада са учесницима) 40 бода
ЕлектронскиДа
ЦенаЦена програма износи 3 000,00 динара по учеснику. Цена покрива све трошкове ангажовања реализатора програма, трошкове исхране и пута водитеља програма, материјал за реализацију програма, закуп просторије где се последња стационарна тема реализује. У цену нису урачунати путни трошкови, трошкови исхране полазника при реализацији теме у оквиру које је планиран непосредни контакт полазника и реализатора програма.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања