logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

457 Технике учења и методе рада у самоорганизованом учењу Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење наставника ВЕТ Форум, Параћин, Дреновац бб, Параћин
Особа за контактмр Јовица Јевтић, udruzenjevetforum@gmail.com, 031 519417, 064 3344771
АуториНебојша Јелисавчић, наставник рачунарства и информатике и пословне информатике, Економска школа, Ужице; Стеван Спајић, наставник рачунарства и информатике, Економско-трговинска школа, Бечеј; Сретен Јовић, професор економске групе предмета, Стручна школа "Свети Сава", Бујановац; Вукица Вељановић Морача, наставник статистике и рачуноводства, Прва економска школа, Београд; Живорад Младеновић, наставник рачунарства и информатике, Економска школа, Крагујевац; Јовица Јевтић, наставник географије, Економско-трговинска школа, Параћин; Јелена Вучинић, наставник српског језика и књижевности, Економска школа, Ужице
РеализаториНебојша Јелисавчић, наставник рачунарства и информатике и пословне информатике, Економска школа, Ужице; Стеван Спајић, наставник рачунарства и информатике, Економско-трговинска школа, Бечеј; Сретен Јовић, професор економске групе предмета, Стручна школа "Свети Сава", Бујановац; Вукица Вељановић Морача, наставник статистике и рачуноводства, Прва економска школа, Београд; Живорад Младеновић, наставник рачунарства и информатике, Економска школа, Крагујевац; Јовица Јевтић, наставник географије, Економско-трговинска школа, Параћин; Јелена Вучинић, наставник српског језика и књижевности, Економска школа, Ужице
Општи циљевиОспособљавање учесника за планирање, организацију и примену различитих облика рада, стратегија и стилова самосталног учења полазећи од индивидуалних карактеристика ученика.
Специфични циљевиУпознавање учесника са теоријским основама учења и памћења; Оспособљавање учесника за примену техника учења које омогућавају ученицима боље памћење; Оспособљавање учесника да планирају и примењују стратегије и стилове учења полазећи од природе учења, знања, искуства и карактеристика ученика; Преузимање одговорности за сопствено учење и упознавање са карактеристикама учења сопственим темпом; Упознавање са карактеристикама и предностима кооперативног учења; Развијање компетенција за примену метода рада у самоорганизованом учењу које омогућавају боље и ефикасније коришћење времена за учење и рад на часу; Организација наставе у складу са новом културом учења; Оспособљавање учесника за вредновање постигнућа у самосталном учењу.
Теме програмаTеоријске основе процеса учења; Неуробиологија и памћење; Учење и подучавање; Учење истим темпом; Експертска слагалица; Advance organizer; Сендвич принцип у самоорганизованом учењу; Оцењивање у самоорганизованом учењу
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена програма износи 1 800,00 динара по учеснику. Цена је пројектована за групу од 30 учесника. Цена покрива хонораре реализатора програма, порезе и доприносе и трошкове Удружења. У цену нису урачунати трошкови смештаја, исхране и пута реализатора програма, материјала за реализацију програма, закуп просторије где се програм реализује и трошкови смештаја и исхране учесника.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања