logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

456 Технике учења Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаПедагошко друштво Србије, Београд, Теразије 26, Београд
Особа за контактЈелена Јовановић, drustvo@pedagog.rs, 011 3067-783, 066/801-32-46
АуториЉиљана Вдовић, уредник, Издавачка кућа „Едука“; Ирена Мучибабић, стручни сарадника-педагог, ОШ „22. октобар“, Београд; Биљана Михаиловић, стручни сарадника-психолог, ОШ „Јован Ристић“, Београд; Наташа Стојановић, стручни сарадник-педагог, Гимназија „Свети Сава“, Београд
РеализаториЉиљана Вдовић, уредник, Издавачка кућа „Едука“; Ирена Мучибабић, стручни сарадника-педагог, ОШ „22. октобар“, Београд; Биљана Михаиловић, стручни сарадника-психолог, ОШ „Јован Ристић“, Београд; Наташа Стојановић, стручни сарадник-педагог, Гимназија „Свети Сава“, Београд; Биљана Радосављевић, педагог-директор, ОШ „Мирослав Антић“, Београд
Општи циљевиПодстицање наставничких компетенција у области поучавања и учења кроз усвајање и примену различитих техника учења у раду са ученицима.
Специфични циљевиПроширивање знања наставника о техникама учења; Оспособљавање наставника за примену нових техника учења у складу са специфичностима у којима раде; Разумевање појма метакогниција; Оспособљавање наставника за поучавање ученика у овладавању различитим вештинама учења.
Теме програмаТехнике учења из професионалног угла наставника и резултата истраживања; Представљање различитих техника учења примењивих у свакодневном наставном раду; Могућности примене интерактивних техника у настави одређених предмета; Метакогнитивне вештине у индивидуалном развоју ученика
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаПојединачна котизација би износила 2 400,00 динара. Цена укључује: похађање семинара, радни материјал (фотокопирани), хонорар за реализаторе и ауторе, штампање и дистрибуцију сертификата, вођење базе података о учесницима семинара, путне трошкове и смештај за два водитеља уколико се семинар реализује ван места пребивалишта реализатора.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања