logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

455 Тестови знања у функцији оцењивања ученика Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаСавез учитеља Републике Србије, Београд, Дечанска 6/III, Београд
Особа за контактМарија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 011 3245385, 064 6445378
Ауторипроф. др Миленко Кундачина, професор и пензији, Учитељски факултет у Ужицу; проф. др Вељко Банђур, редовни професор, Учитељски факултет Универзитета у Београду
Реализаторипроф. др Миленко Кундачина, професор и пензији, Учитељски факултет у Ужицу; проф. др Вељко Банђур, редовни професор, Учитељски факултет Универзитета у Београду
Општи циљевиОбјективнија и валиднија провера знања тестовским задацима уз допринос решавању проблема трајности, међупредметне повезаности, примени стечених знања.
Специфични циљевиДа полазници стекну знања о облицима тестовских задатака; Да поштујући образовне стандарде и Блумову таксономију умеју састављати тестовске задатке; Да знају утврдити метријске карактеристике тестовских питања; Да знају претварити бодове у школске оцене и графички представити резултате теста.
Теме програмаМерење знања тестовима; Полазне основе за израду теста знања; Врсте задатака у испитима знања; Израда теста знања; Тестирање; Ајтем анализа тестовских задатака; Квалитативна анализа задатака и оцењивање теста знања; Графичко представљање резултата на тесту знања
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЗа групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 2 100 динара. Цена укључује: надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал за учеснике и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања