logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

454 Тематски и интердисциплинарни приступ планирању наставе Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаДруштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, Београд
Особа за контактМилена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 011 3245385, 064 8605479
Ауторимр Саша Гламочак, магистар књижевних наука, ОШ "Креативно перо", Београд; Љиљана Новковић, наставник разредне наставе, ОШ "Дринка Павловић", Београд; Јелена Најдановић Томић, специјалиста менаџмента у образовању, Завог за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд; Јасна Радојичић
Реализаторимр Саша Гламочак, магистар књижевних наука, ОШ "Креативно перо", Београд; Љиљана Новковић, наставник разредне наставе, ОШ "Дринка Павловић", Београд; Јелена Најдановић Томић, специјалиста менаџмента у образовању, Завог за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд
Општи циљевиОспособљавање наставника за примену тематског и интердисциплинарног приступа планирању наставе.
Специфични циљевиСтицање знања о тематском и интердисциплинарном приступу планирању наставе, уз примену теорије о стиловима учења и одговарајућим методама праћењa и вредновања напредовања ученика.
Теме програмаПланирање наставе; Појам и врсте планирања; Интердисциплинарни приступ планирању наставе; Стилови учења засновани на теорији о вишеструкој интелигенцији; Наставне стратегије за рад и учење; Оцењивање ученика; Праћење и вредновање напредовања ученика у контексту тематског интердисциплинарног планирања наставе; Практична примена знања тематског и интердисциплинарног приступа планирању наставе; Избор теме, садржаја, активности ученика, ресурса; Тематски и интердисциплинарни приступ недељном планирању наставе ;Тематски и интердисциплинарни приступ дневном планирању наставе ; Недељни и дневни тематски планови; Примери добре праксе
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника25-30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена2 300,00 динара по полазнику за групу од 30. Спецификација цене: надокнада реализаторима, трошкови организатора програма, радно–потртошни материјал. Путни трошкови и смештај се додатно наплаћују.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања