logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

452 Таксономија у функцији оцењивања Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаВисока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов”, Вршац, Омладински трг 1, Вршац
Особа за контактБиљана Вујасин, vsvaspedagozi@hemo.net, 013 839201, 060 3839839
Ауторипроф. др Грозданка Гојков, редовни професор Учитељског факултета у Београду и професор струковних студија на Високој школи за васпитаче "Михаило Палов" у Вршцу
Реализаторипроф. др Грозданка Гојков, редовни професор Учитељског факултета у Београду и професор струковних студија на Високој школи за васпитаче "Михаило Палов" у Вршцу; проф. др Александар Стојановић, редовни професор Учитељског факултета у Београду и професор струковних студија на Високој школи за васпитаче "Михаило Палов" у Вршцу; Биљана Вујасин, наставник практичне наставе, Висока школа струковних студија за васпитаче "Михаило Палов", Вршац
Општи циљевиОспособити практичаре за: коришћење таксономије (когнитвнитивне, афективне и психомоторне) у подручју ндивидуализације и евалуације поучавања и учења; адекватну употребу инструкција у току унапређивања процеса мишљења и стратегија успешног учења.
Специфични циљевиОспособити практичаре за: упућивање ученика у ефикасне стратегије учења у складу са категоријама таксономије адекватним формулисањем инструкција (понављање, елаборација, структурисање и организација и сумирање знања, вежбање памђења ...); примену матрице инструкција и активности ученика према нивоима таксономије у циљу подизања квалитета поучавања и учења - дефиниши, наведи пример, образложи, изведи; примену Блумове, Клаусмајерове, Осубел-Робинсонове и Гањеове таксономије ( когнитивно подручје, афективно, психомоторно) у функцији подстицања мотивације за ангажовањем виших категорија когнитивних процеса (синтеза, критичко сућење, процењивање); усмеравање ученика у начине остваривања метакогнитивне контроле учења.
Теме програмаСтратегије учења; Подизање квалитета учења коришћењем ефикасних стратегија у складу са таксономијама учења; Матрице инструкција и активности ученика према нивоима таксономије; Примена таксономија у функцији подстицања виших категорија когнитивних процеса у настави; Дефинисање ученикових постигнућа у оквиру главних категорија таксономије
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник изборних и факултативних предмета, наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа
Број учесника30
Трајањедва дана (12 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаПо учеснику 1 500,00 динара. Спецификација цене: надокнада реализаторима, путни трошкови и радни материјал.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања