logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

450 Смисао и значај школског оцењивања ученика Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаУчитељски факултет, Београд, Краљице Наталије 43, Београд
Особа за контактДанимир Мандић, dekan@uf.bg.ac.rs, 011 2686787, 063 215996
Ауторипроф.др Миленко Кундачина, редовни професор Учитељског факултета у Ужицу, Катедра за дидактику; проф.др Данимир Мандић, редовни професор Учитељског факултета у Београду, Катедра за дидактику; проф. др Вељко Банђур, редовни професор Учитељског факултета у Београду, Катедра за дидактику
Реализаторипроф.др Миленко Кундачина, редовни професор Учитељског факултета у Ужицу, Катедра за дидактику; проф.др Данимир Мандић, редовни професор Учитељског факултета у Београду, Катедра за дидактику; проф. др Вељко Банђур, редовни професор Учитељског факултета у Београду, Катедра за дидактику
Општи циљевиДа се учесници семинара прошире и продубе своја знања о оцењивању ученика, да се упознају са функцијама оцењивања ученика, докимолошким захтевима у оцењивању ученика.
Специфични циљевиОмогућити учесницима да уоче и разумеју информативну, развојну, мотивациону и евалуативну функцију оцењивања у односу на ученике и информатну, аналитичко-евалуативну и корективно-иновативну функцију оцењивања у односу на наставу; Омогућити учесницима да схвате да је оцењивање део планирања наставе и учења, да прожима све активности у настави, да једна од кључних професионалних вештина наставника, да подстиче развој ученичке мотивације, да унапређује заинтересованост ученика за циљеве учења, да развија способности ученика за оцењивање и међусобно оцењивање и слично.
Теме програмаОцењивање ученика - део наставног процеса; Функције школског оцењивања ученика; Докимолошки захтеви у оцењивању ученика; Оцењивање засновано на исходима и стандардима; Формативно и сумативно оцењивање ученика ; Описно оцењивање и описне оцене; Нумеричко оцењивање и нумеричке оцене; Како оцењивати ученике?; Информационе технологије у вредновању рада
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
Цена5 000 динара
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања