logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

45 Каријерно вођење и саветовање (КВИС) – од школе до посла Компетенцијa: K3
Приоритети: 2
ИнституцијаЦентар Инвентива, Београд, Нушићева 12/14, Београд
Особа за контактМарина Остојоћ, marinaostojic@live.com, 011 3235377, 063 445088
Ауторимр Марија Радовановић, магистарка мировних студија, виша пројектна менаџерка, ГИЗ; Марина Остојић, педагошкиња ОШ "Коле Рашић" Ниш и консултанткиња, Центар Инвентива Београд; Валерија Живковић, психолошкиња, ОШ "Рада Миљковић" Јагодина и консултанткиња, Центар Инвентива Београд
РеализаториМарина Остојић, педагог, ОШ «Коле Рашић» Ниш; Валерија Живковић, психолог, ОШ «Рада Миљковић», Јагодина; Станка Жица, педагог, ОШ «Милена Павловић Барили», Београд; Мира Трифуновић Паул, психолог, ОШ «Исидора Секулић», Панчево; Мирјана Беара, доктор психолошких наука, Наставник на студијском програму за психологију, Државни универзитет у Новом Пазару/ Агенција за едукацију и консалтинг ЕдуСинтезис, Н. Сад; Биљана Стојановић, мастер образовних политика, Руководилац Групе за планирање и припрему пројеката у оквиру Инструмента за предприступну помоћ; Љиљана Левков, доктор развојне психологије, пензионисани доцент Одељења за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду; Ирина Кивић, наставник електротехничке групе предмета, Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу; Татјана Велимировић-Парача, професор српског језика, ОШ «Ратко Вукићевић» Ниш; Саша Гламочак, мр књижевних наука, «Креативно перо», Београд
Општи циљевиКомпетенције професионалаца су унапређене да подрже ученике да развију вештине за управљање каријером у доношењу одговорне одлуке о професионалној будућности и каријери кроз примену програма КВиС и да изграде системску мрежу подршке за КВиС.
Специфични циљевиПрофесионалци су подржани да: Разумеју улогу школе и наставника у професионалном и каријерном усмеравању ученика; Примене програм КВиС у наставним/ваннаставним активностима; Креирају педагошке ситуације у којима оснажују ученике да истражују: слику о себи, информације о занимањима, даље образовање, тржиште рада, могућности за активно тражење посла и (само)запослење; Подстичу и прате каријерно планирање и развој вештина за управљање каријером; Користе интерне и екстерне ресурсе у области КВиС за помоћ ученицима и њиховим родитељима; Креирају и спроводе програм КВиС као део Школског програма; Уважавају различитости које се односе на род и осетљиве групе и подижу свест о аспектима који утичу на приступ КВИС.
Теме програмаКаријерно вођење и саветовање (КВиС) – савремени концепт; Школа – место за упознавање занимања и развој компетенција за управљање каријером; Подршка за израду индивидуалног каријерног плана ученика; Самоспознаја; Информисање о образовним могућностима; Информисање о занимањима и тржишту рада; Квалификациони оквир занимања; Од стручне праксе до тржишта рада; Доношење одлуке и планирање наредних корака у развоју каријере; Активно тражим посао; КВиС у Школском програму; Мрежа подршке за развој КВиС
Циљна групанаставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена тродневног семинара за групу од 30 учесника је: 86 000 динара. Спецификација: - надокнада предавачима по дану 13 000 динара бруто са порезима; - Центар Инвентива по организованом семинару 5.000 динара; - Радни материјал: радни материјали и прилози за учеснике: 3.000 динара; Освежење, исхрана учесника и путни трошкови учесника и реализатора као и евентуални смештај реализатора нису урачунати у ову цену.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања