logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

449 Слободна зона 2 Компетенцијa: K2
Приоритети: 3
ИнституцијаДобро удружење, Београд, Молерова 48, Београд
Особа за контактОливера Ранђић, olja@freezonebelgrade.org, 011 3284534, 060 4050485
АуториМелита Ранђеловић, педагог и професор наставног предмета грађанско васпитање, Друга економска гимназија, Београд; Александар Вајзнер, мастер комуниколог и међународни тренер омладинских програма ЕУ; Весна Штрбић, професор наставних предмета социологија и грађанско васпитање, ЕТШ „Никола Тесла”, Београд; Оливера Ранђић, координаторка програма „Добро удружење“, Београд; Рајко Петровић, директор филмског фестивала „Слободна зона“
РеализаториМелита Ранђеловић, педагог и професор наставног предмета грађанско васпитање, Друга економска гимназија, Београд; Александар Вајзнер, мастер комуниколог и међународни тренер омладинских програма ЕУ; Весна Штрбић, професор наставних предмета социологија и грађанско васпитање, ЕТШ „Никола Тесла”, Београд: Рајко Петровић, директор филмског фестивала „Слободна зона“
Општи циљевиУнапређење ефикасности учења и квалитета наставе кроз оснаживање наставника за међупредметно повезивање и преношење функционалног знања уз употребу ангажованог филма као помоћног наставног средства у реализацији интегративне пројектне наставе.
Специфични циљевиЈачање професионалних компетенција наставника за припремање и извођење интегративне пројектне наставе; Мотивација наставника за проналажење хоризонталне међупредметне повезаности; Остваривање корелације садржаја друштвених предмета и оснаживање наставника за преношење функционалних знања; Подстицање ученика на критичко размишљање и преиспитивање; Подстицање ученика на креативност и интелектуалну радозналост; Подизање нивоа функционалног знања ученика и суштинског разумевања наставних садржаја; Подстицање друштвеног ангажмана и креативности ученика.
Теме програмаПројектна настава; Филм у пројектној настави; Интердисциплинарни приступ у настави; Филм као основа интердисциплинарног приступа у настави; Креирање плана реализовања пројектне наставе на основу одгледаног филма; Презентација и анализа радова
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи
Број учесника25
Трајањедва дана (15 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена4 000 РСД; цена семинара укључује: логистичку и административну организацију радионице, сав радни материјал потребан за радионицу, адекватан простор који је технички опремљен за радионицу, освежење - ужина и ручак, 15-сатни рад предавача/модератора. *Организатор задржава право да у случају промене цене превоза, поремећаја на монетарном тржишту и других непредвиђених околности промени цену семинара.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања