logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

448 Самовредновање у функцији развоја школа/установа Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаЗавод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд, Фабрисова 10, Београд
Особа за контактДушица Палчић, dpalcic@ceo.gov.rs, 011 2067015, 064 8665044
АуториЗорица Димитријевић, стручни сарадник, ОШ “Стари град“, Ужице; Љиљана Симић, стручни сарадник психолог у основној школи, ОШ „Милан Муњас“, Уб; Весна Радуловић, просветни саветник, Филозофски факултет, Одсек за педагогију
РеализаториЗорица Димитријевић, стручни сарадник, ОШ “Стари град“, Ужице; Весна Радуловић, просветни саветник, Филозофски факултет, Одсек за педагогију; Марица Гаврилов, стручни сарадник-психолог, ОШ „Др Јован Цвијић“, Зрењанин; Душанка Ћировић, стручни сарадник у основној школи, ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“, Крагујевац; Јелена Стефановић, наставница српског језика и књижевности, ОШ и Гимназија „Креативно перо” и Балетска школа „Лујо Давичо”; Исидора Кораћ, професор, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре, Сирмијум; Љиљана Стојановић, професор математике, Техничка школа, Зајечар; Јелена Новаков, шеф Одсека за образовање, друштвену бригу о деци, социјалну и здравствену заштиту, Градска управа Панчево - Секретаријат за јавне службе и социјална питања: Маја Оклобџија Слијепчевић, стручни сарадник-психолог, Техничка школа, Смедерево; Гордана Чукурановић, просветни саветник, МПНТР, Школска управа Београд; Борислава Максимовић, консултант и тренер у области образовања (по уговору); Ксенија Лишчевић, просветни саветник, МПНТР, Школска управа Сомбор; Љиљана Симић, Стручни сарадник психолог у основној школи, ОШ „Милан Муњас“, Уб; Весна Шапоњић, Стручни сарадник у основној школи, ОШ „Чибуковачки партизани“, Краљево; Валентина Ранчић, психолог у основној школи, ОШ „Ћеле кула“, Ниш;
Општи циљевиРазвијање културе евалуације и самоевалуације у школи/установи; Разумевање самоевалуације као механизма за побољшање квалитета рада школе; Повећање компетенција наставника за планирање и реализацију самоевалуације у школи/установи.
Специфични циљевиОспособљавање за примену принципа на којима се заснива самоевалуација; Оспособљавање за планирање самоевалуације; Оспособљавање за спровођење самоевалуације у школи/установи у различитим областима и нивоима; Оспособљавање васпитача, наставника, стручних сарадника за примену модела хоризонталне евалуације (учења) у функцији професионалног развоја запослених.
Теме програмаДефинисање појма самовредновање; Појам, врсте и принципи евалуације; Циклус евалуације; Лествица Хоризонтална евалуација; Добити од евалуације
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена је 90 000 динара. У цену урачунати хонорари водитеља и материјал за све учеснике.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања