logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

447 Савремене методе наставе и наставни материјали Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за унапређење наставе Абакус, Београд, Љ. Миодраговића 7ж/5, Београд
Особа за контактГоран Станојевић, goranabakus@gmail.com, 011 7466024, 064 8090630
АуториМаја Тодоровић, наставник, педагошки саветник, Средња техничка ПТТ школа, Београд; Снежана Голић, педагог, Центар за образовање и консалтинг Пепсиланд, Петроварадин; Вишња Исидора Дивилд Жежељ, педагог, Центар за образовање и консалтинг Пепсиланд, Петроварадин
РеализаториМаја Тодоровић, наставник, педагошки саветник, Средња техничка ПТТ школа, Београд; Снежана Голић педагог, Центар за образовање и консалтинг Пепсиланд, Петроварадин; Вишња Исидора Дивилд Жежељ, педагог, Центар за образовање и консалтинг Пепсиланд, Петроварадин; Вела Чоја, наставник, педагошки саветник, Средња техничка ПТТ школа, Београд
Општи циљевиСтално усавршавање наставника и побољшање компетенција у области наставних метода и ИКТ-а; Оспособљавање наставника за практичну примену савремених наставних метода рада; Подучавање наставника о новим могућностима примене ИКТ-а кроз нове методе рада.
Специфични циљевиУвежбавање савремених метода наставе у којима се посебна пажња посвећује активностима ученика, мотивацији, међусобној сарадњи ученика и наставника, стварању потребне атмосфере на часу, развијању дискусије, решавању инцидентних ситуација, постављању питања која подстичу на различите облике размишљања; Ефикасно управљање одељењем и организовање активности учења на часу; Индивидуализовани приступ раду са ученицима; Примена савремених технологија у изради наставних материјала који су потребни за осавремењивање наставног процеса; Упознавање наставника са особинама добрих наставних материјала који су подршка одговарајућим наставним методама.
Теме програмаMетоде и облици рада који подстичу активност ученика; Методе које подстичу креативно, стваралачко и критичко мишљење ученика; Методе којима се стичу различите социјалне вештине; Методе и облици рада које обезбеђују индивидулаизовани приступ у наставном процесу; Наставни материјали као подршка наставним методама; Алати за израду савремених наставних материјала; Израда наставног материјала; Презентовање креираних наставних материјала
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена семинара за групу до 30 наставника је 75 000 динара бруто, односно 2 500 дин. по полазнику. У цену су урачунати хонорари реализатора, радни материјал за полазнике семинара, путни трошкови и трошкови администрације. У цену нису урачунати трошкови смештаја уколико је потребан, као ни освежење за полазнике у паузама.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања