logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

446 Развој програма у образовању одраслих Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаФилозофски факултет Универзитета у Београду, Институт за педагогију и андрагогију, Београд, Чика Љубина 18-20, Београд
Особа за контактЗорица Милошевић, ipa@f.bg.ac.rs, 011 3206261, /
Ауторипроф. др Миомир Деспотовић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; проф. др Снежана Медић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; проф. др Шефика Алибабић-Хоџић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; Мирјана Милановић, руководилац Групе за образовање одраслих Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих, Група за образовање одраслих
Реализаторипроф. др Миомир Деспотовић, редовни професор, Универзитета у Београду, Филозофски факултет, Одељење за педагогију и андрагогију; др Хајдана Гломазић, Научни сарадник на Институту за криминолошка и социолошка истраживанја у Београду; доц. др Јован Миљковић, доцент Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; Кристина Пекеч, асистент, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за педагогију и андрагогију; . Бојана Радујко, стручни сарадник, секретар Одељења за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду; Бранкица Влашковић, библиотекар библиотеке Одељења за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду; Наташа Пјевић, пројектни менаџер у Удружењу пословних жена, Београд; Весна Фабијан, саветник за запошљавање, Национална служба за запошљавање, Филијала за град Београд; Јасмина Марковић, координатор образовних активности Academia Educativa, Београд; Јелена Ковачевић, организатор професионалног развоја кадрова, HR Центар, Београд; Едиса Кецап, истраживач сарадник Института за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду; Наталија Милошевић, библиотекар, Институт за кукуруз „Земун Поље“, Београд; Јелена Тасић, андрагог
Општи циљевиОспособљавање учесника зa разумевање базичних приступа у развоју програма и формирање основних компетенција за развој и структуирање програма образовања и обуке одраслих усмерених на исходе.
Специфични циљевиОспособљавање учесника за: развој програма који се заснивају на потребама и могућностима учења одраслих и који су усмерени на решавање практичних проблема, припрему за актуелне и будуће функције и улоге и адаптирање на промене; примену различитих теорија, модела развоја програма образовања и обуке за одрасле; разумевање основних претпоставки и консеквенци филозофије образовања усмереног на исходе; имплементацију и евалуацију програма образовања и обуке одраслих.
Теме програмаМодели и приступи у развоју програма образовања и обуке; Развој програма; Програми засновани на исходима – претпоставке и процеси развоја; Развој програмских исхода; Инструкције за самостално учење; Развој програма у образовању одраслих
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 5 000 дин. + ПДВ. Спецификација цене: аутори и реализатори - 2 дана X 2 реализатора/аутора, организација тренинга, материјал за семинар, такса Факултета и Института 13,5%, трошкови ПДВ-а. За тренинге ван Београда додају се путни трошкови за два реализатора.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања