logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

445 Радни листови, креирање по фазама часа Компетенцијa: K2
Приоритети: 3
ИнституцијаУдружење наставника ВЕТ Форум, Параћин, Дреновац бб, Параћин
Особа за контактмр Јовица Јевтић, udruzenjevetforum@gmail.com, 031 519417, 064 3344771
АуториСретен Јовић, наставник економске групе предмета, Економско-трговинска школа, Врање; Живорад Младеновић, наставник рачунарства и информатике, Економска школа, Крагујевац; Марија Башчаревић, стручни сарадник, ТУШ „Тоза Драговић“, Крагујевац; Јовица Јевтић, наставник географије, Економско-трговинска школа, Параћин; Александар Драгановић, наставник економске групе предмета, Економско-трговинска школа, Параћин
РеализаториСретен Јовић, наставник економске групе предмета, Економско-трговинска школа, Врање; Живорад Младеновић, наставник рачунарства и информатике, Економска школа, Крагујевац; Марија Башчаревић, стручни сарадник, ТУШ „Тоза Драговић“, Крагујевац; Јовица Јевтић, наставник географије, Економско-трговинска школа, Параћин; Александар Драгановић, наставник економске групе предмета, Економско-трговинска школа, Параћин
Општи циљевиОспособљавање наставника за креирање радних листова, уз развијање компетенција за њихову израду и примену у разним фазама часа, ради унапређења наставног процеса.
Специфични циљевиУпознавање наставника са теоријским основама разлога за креирање радних листова (активно-оријентисаном наставом, техникама рада и учења, циљевима, исходима и компетенцијама); Оспособљавање учесника за креирање и модификовање радних листова за поједине фазе часа; Упознавање са начинима, критеријумима праћења и вредновања активности ученика у току рада на радним листовима; Упознавање са предностима и манама употребе радних листова у настави; Развијање компетенција за планирање и програмирање рада водећи рачуна да се садржај учини интересантнијим и разумљивијим ученицима.
Теме програмаТеоријске основе; Радни листови за уводни део часа; Радни листови за главни део часа; Радни листови за завршни део часа; Модификовање радних листова
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена програма износи 1 000,00 динара по учеснику. Цена је пројектована за групу од 30 учесника. Цена покрива хонораре реализатора програма, порезе и доприносе и трошкове Удружења. У цену нису урачунати трошкови смештаја, исхране и пута реализатора програма, материјала за реализацију програма, закуп просторије где се програм реализује и трошкови смештаја и исхране учесника.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања