logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

444 Пројектни модел наставе Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаФакултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, Милана Мијалковића 14, Јагодина
Особа за контактДушан Ристановић, dusan.ristanovic@pefja.kg.ac.rs, 035 223805, 062 797040
Ауторидр Душан Ристановић, асистент на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
Реализаторидр Душан Ристановић, асистент на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина; др Биљана Стојановић, доцент на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
Општи циљевиПобољшање квалитета образовно-васпитног рада и постигнућа ученика кроз јачање професионалних компетенција наставника и сарадника за примену пројектног модела наставе.
Специфични циљевиТеоријско упознавање наставника и сарадника са суштином и специфичностима пројектног модела наставе; Теоријско и практично оспособљавање наставника и сарадника за развијање процедуралних знања ученика кроз рад на истраживачким пројектима; Кроз интерактиван рад, рефлексију и активну примену у пракси обучавање наставника и сарадника да усвоје и у своју праксу интегришу пројектни модел наставе.
Теме програмаСуштина и специфичности пројектног модела наставе; Структурни елементи пројектног модела; Дневник пројекта
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник изборних и факултативних предмета, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена2 000 динара по учеснику. Спецификација цене: радни материјал (папир, маркери, флипчарт папир, хамер, штампани сценарији, штампани дневни пројекта) – 750 динара, уверења о савладаном програму – 100 динара, путни трошкови предавача – 150 динара, надокнаде предавачима – 1000 динара.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања