logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

443 Пројект метода и проблемска настава уз подршку информационо-комуникационе технологије Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад, Шафарикова 1, Нови Сад
Особа за контактСлободан Попов, spopov@ptt.rs, +381 21 444024, +381 63 7274043
Ауторипроф. др Слободан Попов, ванредни професор ПМФ у Новом Саду; проф. др Јасна Адамов, редовни професор ПМФ у Новом Саду; Јован Сандић, професор информатике, Средња школа „Светозар Милетић”, Нови Сад
Реализаторипроф. др Слободан Попов, ванредни професор ПМФ у Новом Саду, председник ЦНТИ; проф. др Јасна Адамов, редовни професор ПМФ у Новом Саду; Јасмина Пастоњицки, професор информатике, директор ОШ „Васа Стајић”, Нови Сад; мр Јованка Терзић, професор биологије, Гимназија „Исидора Секулић”, Нови Сад; Тијана Аугустинов, професор информатике, ОШ „Вук Караџић”, Бачка Паланка; Лери Менгер, професор музичке културе, ОШ „2. октобар”, Николинци; Јован Сандић, професор информатике, Средња школа „Светозар Милетић”, Нови Сад
Општи циљевиОпшти циљ је да се просветни радници мотивишу и стручно оспособе да користе могућности савремених информационо-комуникационих технологија у васпитно-образовном процесу.
Специфични циљевиСпецифични циљ је да се у традиционалну наставу у којој преовлађује фронтална настава активно уведе и рад са ученицима преко пројект методе и проблемске наставе уз примену информационо-комуникационих технологија.
Теме програмаMeтoдички приступ рeaлизaциjи сaдржaja Пројект метода - теоријске основе; Постављање проблема Проблемска настава – теоријске основе/Етапе примене проблемске методе; Селекција наставних садржаја; Наставни садржаји погодни за примену проблемске наставе и пројектне методе; Интернет – сервиси; ИКТ окружење; Практична примена методе; Интернет алати; Претраживање Интернета у циљу решавања проблема; Формати фајлова; Напредне технике у PowerPoint-u; Софтвери за тестирање; Прикaз сoфтвeрa зa изрaду тeстoвa HotPotatoes 6 (JQuiz, JClose, JMatch, The Masher); Верификација решења учесника
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 3 200 динара и укључује: хонораре предавача, семинарски материјале и трошкове амортизације додатне опреме и потрошних материјала, трошкове израде материјала за полазнике, сертификат о успешно савладаном програму, исхрана, кафа, сок. Коначна цена зависи од величине групе и договора са полазницима у вези са аранжманом (путни трошкови реализатора, дневнице реализатора, трошкови коришћења простора и опреме и др).
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања