logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

442 Примена формативног и сумативног оцењивања – „Плави дневник“: пример добре праксе Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаВаздухопловна академија, Београд, Булевар војводе Бојовића 2, Београд
Особа за контактАлександар Марковић, markovic.a@vakademija.edu.rs, 0112635399, 0628031734
Аутори1. Соња Божић, заменик директора Ваздухопловне академије у Београду, професор математике и физике. 2. Дракче Видојевић, помоћник директора Ваздухопловне академије у Београду, републички координатор огледа, наставник машинске групе предмета. 3. Данијела Манић M.A., докторанд на Филолошком факултету, наставник енглеског језика у Ваздухопловној академији. 4. Александар Марковић, педагог Ваздухопловне академије у Београду.
Реализатори1. Соња Божић, заменик директора Ваздухопловне академије у Београду, професор математике и физике. 2. Александар Марковић, педагог Ваздухопловне академије у Београду.
Општи циљевиРазумевање значаја формативног и сумативног оцењивања, оспособљеност да развије и примењује своје моделе оцењивања који су у функцији развоја ученика, разумевање значаја активних наставних метода и техника за праћење развоја ученика.
Специфични циљевиПрви специфични циљ програма је указивање учесницима на значај формативног и сумативног оцењивања у развоју ученика. Други циљ је подсећање учесника на одредбе закона и правилника који се односе на оцењивање ученика. Трећи циљ је презентовање учесницима и њихово усвајање основних принципа примене модела „Плавог дневника“ и приказ остварених резултата на основу вишегодишњег искуства. Четврти специфични циљ је увезивање формативног оцењивања са квалитетом наставе. Пети циљ је развој могућег модела формативног оцењивања у функцији развоја ученика у будућем раду полазника програма.
Теме програмаФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА УЧЕНИКА ; ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА И ОЦЕЊИВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА УЧЕНИКА ;„ПЛАВИ ДНЕВНИК“: ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ; УТИЦАЈ ФОРМАТИВНОГ И СУМАТИВНОГ ОЦЕЊИВАЊА НА НАСТАВУ; МОГУЋНОСТИ РАЗВОЈА И ПРИМЕНЕ СОПСТВЕНОГ МОДЕЛА ФОРМАТИВНОГ И СУМАТИВНОГ ОЦЕЊИВАЊА
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаКотизација по учеснику износи: 1350,00 дин плус трошкови превоза које сноси организатор уколико се семинар реализује ван територије града Београда.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања