logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

441 Примена тестова знања у основној и средњој школи Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаЗавод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд, Фабрисова 10, Београд
Особа за контактДушица Палчић, dpalcic@ceo.gov.rs, 011 2067015, 064 8665044
Ауторипроф.др Драгана Бјекић,Редовни професор Катедра за педагошко-техничке науке, Факултет техничких наука у Чачку; др Бранка Савовић, доцент, Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања; Јелена Најдановић Томић, руководилац Центра за стандарде, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд; мр Саша Гламочак, наставник српског језика, ОШ "Креативно перо", Београд
РеализаториЗора Дешић, руководилац Групе за аналитичке послове, праћење и развој матуре, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Исидора Кораћ, професор струковних студија - педагошка група предмета, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре Сирмијум; Катарина Дуњић Мандић, школски психолог, Гимназија, Чачак; Виолета Панчић, саветник за професионални развој запослених у образовању, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш; Валентина Ранчић, саветник за професионални развој запослених у образовању, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш; Бранислав Минчић, наставник српског језика, ОШ „Соња Маринковић“, Нови Сад; Татјана Јаћимовић, педагошки саветник, Техничка школа, Чачак; Драгиња Ракић Стојановић, наставник историје, ОШ “Димитрије Давидовић“, Смедерево; Јелена Стефановић, наставница српског језика и књижевности, ОШ и Гимназија „Креативно перо” и Балетска школа „Лујо Давичо”; Маријана Васиљевић, стручни сарадник, ОШ „Бранислав Нушић“, Смедерево; Милијана Радосављевић Глишић, стручни сарадник, школски психолог, ОШ ''Карађорђе'', Топола; Снежана Ристић Костов, стручни сарадник-психолог, ОШ "Јован Јовановић Змај", Крушевац; Драгица Богојевић, школски психолог и наставник грађанског васпитања, Пољопривредна школа са домом ученика Футог; Јасмина Николић, просветни саветник, Школска управа Београд; Гордана Чукурановић, просветни саветник, Школска управа Београд; Мирсада Топаловић, просветни саветник, Школска управа Зајечар; Горица Милетић, стручни сарадник педагог, OШ “Љубиша Урошевић“, Рибаре; Миланка Смиљковић, педагог, ОШ „ Никола Тесла“, Београд; Љиљана Oрловић, школски психолог-стручни сарадник, ОШ ''Светозар Марковић'', Краљево; Наташа Џаковић, стручни сарадник, Техничка школа, Бор; Дубравка Гатић, стручни сарадник, ОШ „Илија Гарашанин“, Гроцка; Валетина Грбић, стручни сарадник у основној школи, ОШ ''Драгиша Михаиловић'', Крагујевац; Ангелина Скареп, самостални саветник, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; др Бранка Савовић, доцент, Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања; Марија Крнета, руководилац групе, Сектор за средње образовање МПНТР
Општи циљевиУнапређивање праксе праћења, вредновања и оцењивања ученичких постигнућа применом низа задатака објективног типа (тестова знања).
Специфични циљевиУнапређивање знања наставника/ца о карактеристикама и облицима тестовских задатака; Унапређивање знања наставника/ца о особинама доброг задатка (јасна инструкција, конкретан захтев, визуелно прегледан задатак, бодовање); Увежбавање структурирања градива и формулисање нивоа постигнућа у односу на структурирано градиво; Увежбавање израде задатка и комбиновања задатака за испитивање различитих нивоа постигнућа; Увежбавање завршног компоновања теста (уз уважавање облика задатака, нивоа постигнућа, метријских карактеристика и бодовања задатака)
Теме програмаИскуства у примени тестова знања и НЗОТ-а – предности и недостаци тестова; Израда и контрола квалитета задатака; Облици задатака и примена Блумове таксономије; Обликовање тестовских задатака; Процес израде теста знања; Вредновање и примена теста знања
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена90 000 динара. У цену је укључено: хонорар за водитеље, путни трошкови и трошкови преноћишта водитеља, штампани и други материјал за рад на семинару и Приручник за сваког учесника.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања