logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

44 Како решавати проблеме са дисциплином и управљати разредом Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаИнститут за педагошка истраживања, Београд, Добрињска 11/III, Београд
Особа за контактДијана Манце, mance.dijana@gmail.com, 063/413753, 063/413753
Ауторипроф. др Слободанка Гашић Павишић, научни саветник Института за педагошка истраживања, Београд ( у пензији); др Наташа Лалић-Вучетић научни сарадник, Институт за педагошка истраживања, Београд
Реализаторипроф. др Слободанка Гашић Павишић, научни саветник Института за педагошка истраживања, Београд ( у пензији); др мед. сци, Радмила Марушић, неуропедијатар (у пензији); Дијана Манце, педагог,0Ш "Свети Сава", Београд; др Наташа Лалић-Вучетић, научни сарадник, Институт за педагошка истраживања, Београд
Општи циљевиОпшти циљ програма је ојачавање способности наставника за успешно одржавање дисциплине у разреду и управљање разредом и стварање позитивне социјалне климе у разреду и школи.
Специфични циљевиСпецифични циљеви су да наставници: Стекну нова знања, систематизују и прошире своја постојећа знања из области управљања разредом, школске и разредне дисциплине; Упознају савремене моделе одржавања дисциплине у разреду и управљања разредом; Науче да препознају основне психолошке потребе деце и адолесцената и стекну увид у повезаност ових потреба са понашањем у разреду; Овладају успешном применом васпитних мера награђивања и спречавања непожељних облика понашања; Сагледају дисциплину у школи као интегрални део наставе и двосмерну узајамну повезаност дисциплине на часу и квалитета наставе; Оспособе се за састављање личног плана за одржавање дисциплине у разреду.
Теме програмаУвод - разјашњавање појмова; Узроци недисциплинованог понашања ученика на часу; Руковођење разредом; Награђивање ученика у школи; Кажњавање ученика у школи; Пажња и карактеристике понашања ученика; Основни проблеми у понашању ученика на часу; Промене у понашању ученика под утицајем информатичке револуције; Основне потребе детета и понашање у школи; Утицај срединских услова на раст и развој детета
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 000,00 динара (нето износа) + путни трошкови за реализаторе семинара.Уколико је место одржавања семинара удаљено од Београда више од 200 км, потребно је обезбедити преноћиште за 2 реализатора.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања