logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

439 Примена интерактивних/дигиталних уџбеника у настави Компетенцијa: K2
Приоритети: 3
ИнституцијаKLETT друштво за развој образовања, Београд, Маршала Бирјузова 3-5/IV, Београд, Маршала Бирјузова 3-5/IV, Београд
Особа за контактМирјана Илић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011 3348384, 064 1110074
АуториЛариса Стамболија, наставница немачког језика, ОШ "Краљ Петар Први", Београд; Дејан Јанковић, наставник француског језика, ОШ "Уједињене нације", Београд
РеализаториЛариса Стамболија, наставница немачког језика, ОШ "Краљ Петар Први", Београд; Дејан Јанковић, наставник француског језика, ОШ "Уједињене нације", Београд; Емина Јермић Мићовић, професор енглеског језика, ОШ "Прва основна школа краља Петра II", Ужице; Ивана Беновић, дипломирани историчар уметности, уредник, ИК "Klett", Београд; Винко Ковачевић, дипломирани географ, самостални саветник, МПНТР
Општи циљевиУнапређивање и осавремењавање наставе применом интерактивних/дигиталних учила у наставном процесу.
Специфични циљевиУпознавање наставника са разноврсним могућностима реализације наставе и остваривања циљева образовања уз примену интерактивних/дигиталних учила; Подстицање наставника да примењују интерактивна/дигитална учила и тако унапреде и осавремене наставни процес и тиме ојачају мотивацију код ученика за активно усвајање наставних садржаја; Усавршавање вештина и компетенција наставника за примену иновација у настави.
Теме програмаПоређење захтева у настави некада и садa; Како савремена технологија неминовно утиче на промену парадигме образовања; Прилагођавање традиционалне наставе савременом ученику; Учење некад и сад; Савремена технологија; Техничка подршка (hardware) и материјал за рад (software); Практични примери примене интерактивних/дигиталних уџбеника; Адекватно коришћење обједињеног одабраног уџбеничког комплета (штампани уџбеник и радна свеска плус нтерактивни/дигитални уџбеник); Рад са учесницима; Опште излагање; Подстицање на дискусију; Координација у радионицама за учеснике; Презентација закључака; Активни дијалози и разматрање проблема кроз дискусију и дебату; Примењени рад са интерактивним/дигиталним уџбеником на интерактивној табли; Истраживачки групни рад; Методичко-интерактивна радионица; Штампани информативни материјал у вези са интерактивним/дигиталним училима; Интерактивни/дигитални уџбеници; Остали радни материјали у електронској форми.
Циљна групаНаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 1 500,00 динара, односно 45 000,00 динара за групу полазника. У цену је урачуната надокнада реализаторима и радно-потрошни материјал.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања