logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

438 Примена елемената школског Монтесори програма као основе за интегративну и амбијенталну разредну наставу Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаСрпска Монтесори асоцијација, Београд, Баба Вишњина 16, Београд
Особа за контактИрена Митровић, irenamit@yahoo.com, 011 2450158, 063 8416062
Ауторимр Ирена Митровић, Moнтесори едукација за узраст 6 до 12 година, Међународна Монтесори асоцијације - АМИ, центар у Бергаму, Италија, председник УО Српске Монтесори асоцијације; Марија Селаковић, професор српског језика и књижевности, потпредседник УО Српске Монтесори асоцијације
Реализаторимр Ирена Митровић, Moнтесори едукација за узраст 6 до 12 година - Међународна Монтесори асоцијација (АМИ), центар у Бергаму, Италија; председник УО Српске Монтесори асоцијације; Марија Селаковић, професор српског језика и књижевности, потпредседник УО Српске Монтесори асоцијације
Општи циљевиОспособљавање полазника за примену изабраних школских активности у разредној настави као основе за интегративну и амбијенталну наставу, са циљем подстицања активног учења и рада у групама, развоја толеранције и превенције насиља код ученика.
Специфични циљевиУпознавање са функцијама и начином реализације изабраних школских Монтесори активности, које су основа за примену интегративне и амбијенталне наставе; Разумевање улоге елемената Монтесори школског програма у подстицању активног учења, жеље за учењем, повезивања идеја и знања и стицања функционалног знања, уз развој позитивног става према себи и околини; Оспособљавање полазника за организовање групних активности на начин који подстиче код ученика развој сарадње, помагање и размену мишљења, уз побољшавање односа према себи, околини и односа између ученика.
Теме програмаОпшти приказ Монтесори педагогије; Приказ дела др Монтесори и сарадника, карактеристике детета по периодима развоја, основни циљеви развоја и начин остваривања јединственог психо-физичког развоја; Активности и материјали у области аритметике, геометрије и алгебре; Монтесори школске активности и материјали у области света око нас - природе и друштва: географија; Монтесори школске активности и материјали у области света око нас - природе и друштва: биологија; Уметничко и драмско изражавање; Приказ интеграције различитих облика уметничког и драмског изражавања и различитих области наставе
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника15
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 6 000,00 динара. Цена укључује: трошкове за реализаторе – 2 реализатора по 10 000 х 3 дана – укупно 60 000 динара, трошкови за Монтесори материјал – 10 000 динара, трошкови изнајмљивања простора – 10 000 динара, техничка опрема – изнајмљивање пројектора и платна – 5 000 динара, остали трошкови – 5 000 динара.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања