logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

437 Примена дебате као наставног метода у настави и учењу Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаОтворена комуникација, Београд, Прве пруге 21/3, Београд
Особа за контактВиктор Прља, edu@ok.org.rs, 011 2630214, 064 1586816
Ауторипроф. др Ђорђе Павићевић, ванредни професор Факултета политичких наука, Универзитета у Београду; Марко Ћировић, асистент у настави, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду; Светлана Јовановић, асистент у настави, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду; Милан Вигњевић, пројектни координатор Отворене комуникације; Марија Симић, дебатни координатор Отворене комуникације; Селена Торлаковић, дебатни тренер Отворене комуникације; Предраг Петрићевић, члан Програмског савета Отворене комуникације; Милан Крстановић, дебатни тренер Отворене комуникације; Тијана Мијалкоивић, дебатни тренер Отворене комуникације; Виктор Прља, координатор дебатног програма Отворене комуникације; Илија Иванишевић, члан Програмског савета Отворене комуникације; Андрија Ђоновић, члан Управног одбора Дебатног клуба Правног факултета Универзитета у Београду
Реализаторипроф. др Ђорђе Павићевић, ванредни професор Факултета политичких наука, Универзитета у Београду; Марко Ћировић, асистент у настави, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду; Светлана Јовановић, асистент у настави, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду; Милан Вигњевић, пројектни координатор Отворене комуникације; Марија Симић, дебатни координатор Отворене комуникације; Селена Торлаковић, дебатни тренер Отворене комуникације; Предраг Петрићевић, члан Програмског савета Отворене комуникације; Милан Крстановић, дебатни тренер Отворене комуникације; Тијана Мијалкоивић, дебатни тренер Отворене комуникације; Виктор Прља, координатор дебатног програма Отворене комуникације; Илија Иванишевић, члан Програмског савета Отворене комуникације; Андрија Ђоновић, члан Управног одбора Дебатног клуба Правног факултета, Универзитета у Београду
Општи циљевиУнапређивање компетенција запoслених у образовању за примену дебате као наставне методе којом се подстиче индивидуални развој и примена различитих мисаоних вештина и облика мишљења код ученика.
Специфични циљевиУпознавање са правилима дебате као формалне, аргументоване дискусије у процесу учења; Оспособљавање наставника за препознавање наставних садржаја који се могу обрадити кроз дебату - идентификација проблема, грађење случаја, аргументовано заступање ставова; Овладавање техникама за решавање кризних и конфликтних ситуација у васпитно-образовном процесу; Развој аналитичког и критичког мишљења и вештина презентације код ученика; Подстицање самопоуздања и самопоштовања код ученика; Повезивање наставних садржаја са примерима из свакодневног живота са садржајима из других области и актуелним достигнућима.
Теме програмаДебата - појам, значај, формат; Дебата у образовном процесу – примери добре праксе; Грађење случаја и тимски рад; Формирање аргумената из наставног градива; Структура говора и стил; Дебатна радионица; Поступци у припреми дебате; Технике вођења и сумирања дебате; Унакрсно испитивање и значај истраживања у дебати; Појам стратегије у дебати; Дебатни клуб у школи; Дебатна радионица
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школ , наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику: 2 000 динара. Спецификација: за успешно извођење обуке предвиђено је минимум троје тренера/реализатора по дану - хонорари: 3 тренера x 2 дана x 6 000 динара, укупно 36 000 динара; освежење и оброк током трајања обуке: 5 000 динара по дану, укупно 10 000 динара; припрема и штампање материјала које добија сваки учесник обуке: 4 000 динара
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања