logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

434 Праћење напредовања ученика у дигиталној учионици Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаЕТШ „Земун”, Београд, Наде Димић 4, Београд
Особа за контактЂурађ Бањац, direktor@ets-zemun.edu.rs, 011 3077449, 064 1625982
АуториБиљана Тепавчевић, педагог школе, ЕТШ „Земун“, Београд; Славица Пер, наставник електро групе предмета, ЕТШ „Земун“, Београд; Реља Ћурчин, наставник програмирања, ЕТШ „Земун“, Београд; Марина Чворић, наставник програмирања, ЕТШ „Земун“, Београд; Дејан Симоновић, наставник електро групе предмета, ЕТШ „Земун“, Београд
РеализаториДејан Симоновић, наставник електро групе предмета, ЕТШ „Земун“, Београд; Славица Пер, наставник електро групе предмета, ЕТШ „Земун“, Београд; Реља Ћурчин, наставник програмирања, ЕТШ „Земун“, Београд; Марина Чворић, наставник програмирања, ЕТШ „Земун“, Београд; Славиша Симовић, наставник електро групе предмета, ЕТШ „Земун“, Београд
Општи циљевиУнапређење квалитета наставе реализацијом наставе у учионици која омогућава ефикасније надгледање рада и напредовања ученика.
Специфични циљевиУнапређење наставе иницирањем коришћења различитих стилова учења ученика; Унапређење комуникације и сарадње међу ученицима групном израдом задатака, анализом решења задатака; Унапређење комуникације наставника и ученика; Коришћење елемената за праћење и анализирање показатеља рада и постигнућа ученика; Праћење индивидуалног постигнућа ученика у току часа користећи надгледање; Ангажовање ученика да критички процењују своја знања и напредовања; Оспособљавање наставника за самоевалуацију на основу постигнућа ученика и на извођење закључака о ефикасности наставних метода; Оспособљавање за процену ефикасности различитих техника евалуације.
Теме програмаАктуелни трендови у дигиталној настави; Образовни софтвер и апликације које могу да се користе за унапређења процеса учења у дигиталној учионици; Активности учења и њихов дизајн; Окружење у којем се одвија настава са освртом на праћење и надгледање рада ученика; Подешавање окружења Самсунг Скул. Процес логовања.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника29
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена2 000 динара по учеснику. Спецификација цене: 200 динара амортизација опреме, 400 динара храна и освежење, 100 динара штампање уверења, 700 динара за ауторе програма, 600 динара за реализаторе програма.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања