logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

433 Почетак каријере без баријере Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаМрежа РЦ и ЦСУ Србије, Кикинда, Немањина 23, Кикинда
Особа за контактЗорица Николић, znikolic.centar@gmail.com, 060/55-988-00
АуториВалентина Ранчић, самостални стручни сарадник, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш; Јелена Анђелковић, самостални стручни сарадник, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш; Кристина Телек, психолог/спољни стручни сарадник, ОШ „Ј.Ј.Змај“, Кањижа, Регионални центар за професионални развој у образовању, Кањижа; Лидија Терек, саветник, Центар за стручно усавршавање, Кикинда; Ирена Терзић, самостални стручни сарадник, Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац; Анка Ивановић, саветник за ИКТ и ресурсе, Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац; Невена Шћепановић, самостални (стручни) сарадник, Центар за стручно усавршавање запослених у образовању, Крагујевац
РеализаториВалентина Ранчић, самостални стручни сарадник, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш; Јелена Анђелковић, самостални стручни сарадник, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш; Кристина Телек, психолог/спољни стручни сарадник, ОШ „Ј.Ј.Змај“, Кањижа, Регионални центар за професионални развој у образовању, Кањижа; Лидија Терек, саветник, Центар за стручно усавршавање, Кикинда; Ирена Терзић, самостални стручни сарадник, Центар за стручно усавршавање, Крушевац; Анка Ивановић, саветник за ИКТ и ресурсе, Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац; Невена Шћепановић, самостални (стручни) сарадник, Центар за стручно усавршавање запослених у образовању, Крагујевац; Ивана Јовановић, библиотекар/медијатекар, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице
Општи циљевиУнапређивање компетенција наставника на почетку каријере.
Специфични циљевиУпознавање за савременим концептима учења и управљање одељењем и конструктивном комуникацијом; Подизање нивоа разумевања повезаности закона и подзаконских аката са праксом у школи (настави).
Теме програмаСавремене тенденције у настави и учењу; Успешна комуникација са родитељима; Управљање одељењем - педагошке ситуације; Како планирати своје стручно усавршавање
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник изборних и факултативних предмета, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена семинара по учеснику износи 1 500 динара, уколико је формирана група од 30 учесника. У цену је укључен хонорар предавача, путни трошкови, радни материјал за учеснике и уверења.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања