logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

432 Портфолио ученика - алтернативни начин вредновања Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаЗаједница која учи СаЗнање, Београд, Народних хероја 47/3, Београд
Особа за контактСлавица Јурић, administrator@zajednicaucenja.edu.rs, 021 753024, 065 9753024
АуториСлавица Јурић, мр књижевних наука, наставник српског језика, школски библиотекар, ОШ "Свети Сава", Бачка Паланка
РеализаториСлавица Јурић, мр књижевних наука, наставник српског језика, школски библиотекар, ОШ "Свети Сава", Бачка Паланка; 2. Весна Гошовић, професор опште књижевности са теоријом књижевности, стручни сарадник- школски библиотекар, ОШ „Ђорђе Крстић“, Београд
Општи циљевиУсвајање концептуалних и инструменталних знања за развој стратегије ученичког портфолија и оспособљавање за изградњу одговарајућег модела ученичког портфолија и управљање њиме.
Специфични циљевиУсвајање знања о педагошким концептима као предусловима за развој портфолија; Упознавање са сврхом, могућностима, предностима и недостацима портфолија; Разумевање основних елемената портфолио-програма и успостављање разлике у односу на одељенски летопис, педагошку документацију, пуке презентације достигнућа; Разматрање различитих модела ученичког портфолија и техничких решења за њихову реализацију; Оспособљавање за постављање и управљање ученичким портфолиом; Оснаживање поступака мотивације ученика, и сензибилизације и добијање подршке образовне средине за иновацију.
Теме програмаПедагошки оквир (Дефинисање појма, врсте портфолија; Настава у чијем је центру ученик, учење засновано на исходима; Аутономија ученика и саморегулисано учење, педагошке теорије и коцепти који погодују аутономији ученика; Улога наставника; Декларативна и процедурална знања, процена резултата и процена процес, самопроцена и вршњачка процена; Врсте оцењивања, сумативно и форм ативно); Портфолио програм (Контекст портфолија: три простора и четири компоненте; Могућности, предности и тешкоће, сврха; Два тока портфолија: процес и резултат, документација учења и документација постигнућа; Непосредна и ретроспективна рефлексија, њен значај за метакогницију; Искуство учења и презентација рада); Стратегија изградње портфолија (Структура уч. портфолија и могући модели; Листа образовних стандарда и критеријума, циљеви и исходи учења; Иницијални узорци и врсте питања и задатака; Начин вредновања, принципи отворених беџева са описом постигнућа, садржај повратне информације; Поступци наставника и ученика; Вршњачко учење, публика уч. портфолија, дозволе и улоге); Технолошки оквир (Разлике између папирног, дигиталног и вебфолија; Начини дигитализације прилога, дигитална писменост ученика и догиталне оставе; Веб-алати у функцији уч. портфолија, структура као навигација); Излог/Смернице за имплементацију (Фазе у развоју и управљању ученичким портфолиом, редослед поступака наставника и ученика; Предвиђање тешкоћа и ризика; Појединачни, одељенски, предметни и дијагностички (огледни/ пилот) портфолио ученика)
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајање5 недеља (36 сати, 4 сата непосредног рада са учесницима) 36 бода
ЕлектронскиДа
Цена3 500,00 динара по учеснику укључује: ауторски хонорари реализаторима, простор и освежење, путне трошкове ауторима, трошкове за уверења и котизацијски материјал за сусрет уживо.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања