logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

431 Подстицање инцијативе у настави (серија Тролист: подстицање иницијативе, сарадње, стваралаштва) Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаИнститут за педагошка истраживања, Београд, Добрињска 11/III, Београд
Особа за контактНиколета Гутвајн, sekretar@ipisr.org.rs, 011 2658439, /
Ауторидр Ивана Ђерић, Институт за педагошка истраживања, Београд
Реализаторидр Ивана Ђерић, Институт за педагошка истраживања, Београд; др Јелена Станишић, Институт за педагошка истраживања, Београд
Општи циљевиОпшти циљ програма је да обучи наставнике како да подстичу унутрашњу и аутономну мотивацију ученика за покретање акције и решавање проблема у наставним и ваннаставним активностима.
Специфични циљевиСпецифични циљеви су: да се наставници обуче да подстичу ученичку иницијативу у наставним и ваннаставним активностима; да се наставници обуче да подстичу слободу избора ученика у свим доменима школског живота и рада; да се наставници обуче да развијају способност ученика да изразе мишљење, став и емоције, као и да доносе одлуке које их се тичу.
Теме програма1. дан: Разумевање значаја проучавање концепта инцијативе; Дефинисање унутрашње мотивације, аутономне мотивације и иницијативе у оквиру савремене педагошке теорије и приказ најзначајнијих емпиријских резултата из ове области; Примери општих мотивационих техника подстицања ученичке инцијативе у школи; Кораци и фазе у ученичким пројектима: Креирање квази сценарија ученичких пројекта; 2. дан: Представљање сценарија ученичких пројеката и дискусија о његовој реализацији
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику за два дана обуке је 2 000 динара. Овај нето износ обухвата хонораре за водитеље семинара. На ову суму додаје се проценат од 10% који се уплаћује на рачун Инстутуту за педагошка истраживања за припрему радних материјала. Трошкове пута водитеља семинара сноси школа. Потребно је да на наведену суму школа плати и порезе и доприносе.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања