logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

430 Планирање, организација и евалуација у образовању одраслих Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаФилозофски факултет Универзитета у Београду, Институт за педагогију и андрагогију, Београд, Чика Љубина 18-20, Београд
Особа за контактЗорица Милошевић, ipa@f.bg.ac.rs, 011 3206261, /
Ауторипроф. др Шефика Алибабић-Хоџић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; проф. др Миомир Деспотовић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; проф. др Снежана Медић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; Мирјана Милановић, руководилац Групе за образовање одраслих Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих, Група за образовање одраслих
Реализаторипроф. др Шефика Алибабић-Хоџић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; проф. др Миомир Деспотовић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; доц. др Јован Миљковић, доцент на Филозофском факултету Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; Дубравка Михајловић, истраживач сарадник, Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду; Јасмина Марковић, координатор образовних активности, Аcademia Educativa; Бојана Радујко, стручни сарадник, секретар Катедре за андрагогију, Филозофски факултет у Београду; Едиса Кецап, истраживач сарадник, Институт за педагогију и андрагогију Филозофскког факултета Универзитета у Београду; Весна Фабиан, саветник за запошљавање, Национална служба за запошљавање; Бранкица Влашковић, библиотекар библиотеке Одељења за педагогију и андрагогију, Филозофског факултета Универзитета у Београду; Вукашин Гроздић, андрагог; Наталија Милошевић, библиотекар, Институт за кукуруз „Земун Поље“; Ана Штрбац, оснивач, власник, инструктор, предавач, тренер Едукативно рекреативни центар МОВИМИЕНТО; Маријана Дражић, дипломирани андрагог; Александра Милићевић, андрагог
Општи циљевиРазвијање компетенција за планирање, организaцију и евалуацију образовног рада са одраслима.
Специфични циљевиРазумевање образовног/андрагошког циклуса као опште парадигме за макро и микро планирање образовања одраслих; Разумевање принципа и основа развоја образовног програма за одрасле; Оспособљавање за планирање на микро андрагошко-дидактичком нивоу; Оспособљавање за планирање и организовање релевантних услова и подржавајућег окружења за реализовање образовних активности одраслих; Разумевање функције евалуације у процесу образовања одраслих; Оспособљавање за евалуирање процеса образовања одраслих.
Теме програма1. дан: Образовни/андрагошки циклус као парадигма за макро и микро планирање образовања одраслих: Организација релевантних услова за извођење наставе/обуке; Евалуација процеса образовања одраслих; Инструкције за самостално учење; 2. дан: Вођено и планирано самостално учење: Једнодневни тренинг ставити у контекст андрагошког циклуса, планирати уз коришћење модела и литературе
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 5 000 дин. + ПДВ. Спецификација цене: аутори и реализатори: 2 дана X 2 реализатора/аутора, организација тренинга, материјал за семинар, такса Факултета и Института 13,5%, трошкови ПДВ-а. За тренинге ван Београда додају се путни трошкови за два реализатора.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања