logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

43 Како развити отпорност ученика на социјалне притиске вршњака Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаСтруковно удружење Академија за континуирану медицинску едукацију, Београд, Ресавска 84/9, Београд
Особа за контактДрагољуб Ђокић, dragoljubdjokic@yahoo.com, 011 2658 364, 060 344 3350
Ауторидр.сци мед. Весна В. Томић, школски психолог-педагог, социјални психолог, научни сарадник, Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут", Београд; мр.сци мед. др Снежана Алчаз, специјалиста неуропсихијатрије, Специјална болница за болести зависности, Београд; Јелена Блажевић, дипломирани психолог, XIV Београдска гимназија, Београд; Ивана Лукић, дипломирани психолог, XIV Београдска гимназија, Београд
Реализаторидр.сци мед. Весна В. Томић, школски психолог-педагог, социјални психолог, научни сарадник, Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут", Београд; мр.сци мед. др Снежана Алчаз, специјалиста неуропсихијатрије, Специјална болница за болести зависности, Београд; Јелена Блажевић, дипломирани психолог, XIV Београдска гимназија, Београд; Ивана Лукић, дипломирани психолог, XIV Београдска гимназија, Београд
Општи циљевиОспособљавање наставника за васпитни рад са децом чији је циљ јачање отпорности деце на социјалне притиске из окружења, пре свега из групе вршњака.
Специфични циљевиСтицање знања о: Значају формирања ставова у развоју ученика; Могућностима злоупотреба социјалних притисака вршњака; Ефикасној комуникацији. Развијање: Вештина социјалне толеранције и компетенције ученика; Одговорности за поступке и понашање; Асертивности код ученика.
Теме програмаЕфикасна комуникација у јачању отпорности на притиске; Развој самоефикасности ученика; Јачање сопствених капацитета развоја; Израда концепта и плана активности за примену стеченог знања у пракси
Циљна групаНаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика
Број учесника60
Трајање3 недеље (17 сати, 3 сата непосредног рада са учесницима) 17 бодова
ЕлектронскиДа
Цена3 600 (12 x 300 динара уз административну забрану)
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања