logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

429 Писмо наставнику – учење ученика самоучењу Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаДруштво учитеља Новог Сада, Војводе Путника 1, Нови Сад
Особа за контактЗденка Рајковић, atinaimina@neobee.net, 021 496340, 064 8634050
АуториДрагана Глоговац, просветни саветник, ШУ Нови Сад; Даница Коцевска, професор разредне наставе, ОШ “Михајло Пупин“, Ветерник
РеализаториДрагана Глоговац, просветни саветник, ШУ Нови Сад; Даница Коцевска, професор разредне наставе, ОШ “Михајло Пупин“, Ветерник
Општи циљевиОбучити наставнике за успешно вођење ученика кроз процес самосталног учења.
Специфични циљевиПодршка наставницима у припреми и операционализацији наставних планова; Обука наставника за трансформацију наставних садржаја у задатке за ученике у индивидуализацији и диференцијацији наставе; Упућивање наставника у процес израде наставних материјала за развој самосталног размишљања и учења ученика; Израда референтног оквира учења, постављање правца деловања; Одређивање когнитивних, конативних и емоционалних компонената учења ученика кроз две димензије - навике ума и тачке гледишта; Оспособљавање наставника за самосталну примену знања стечених на семинару.
Теме програмаПрипрема и операционализација наставних планова у складу са структуром одељења; Израда референтног оквира учења; Трансфер наставних садржаја и прилагођавање рада на часу ученицима путем индивидуализације и диференцираних задатака; Процес израде наставних материјала за развој самосталног размишљања и учења ученика; час на коме се дешава учење; Израда наставних материјала у складу са предложеним референтним оквиром
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена2 350 динара, у цену су урачунати хонорари реализатора, путни трошкови и материјал за учеснике
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања