logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

428 Педагошки водич кроз Мудл 2 Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаМудл Мрежа Србије, Београд, Булевар ослобођења 82/92, Београд
Особа за контактМилош Бајчетић, milosb@mms.edu.rs, 011 3983910, 065 3137927
АуториДоцент др Милош Бајчетић, сертификовани еТутор, Медицински факултет, Универзитет у Београду; мр Живана Комленов, стручни сарадник- администратор/сертификовани инструкциони дизајнер, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду; Југослава Лулић, сертификовани инструкциони дизајнер, наставник српског језика и књижевности, ТШ „9. мај“, Бачка Паланка; Катарина Алексић, наставник информатике, ОШ „Бранислав Нушић”, Београд; Катарина Вељковић, наставник математике и информатике, Прва крагујевачка гимназија, Крагујевац; Славица Гомилановић, сертификовани инструкциони дизајнер, еТутор и еМенаџер, наставник разредне наставе, ОШ „Ђура Јакшић“, Орешковица; Владан Младеновић, наставник физике и информатике, Алексиначка гимназија, Алексинац и ОШ „Иван Вушовић“, Ражањ
Реализаторимр Живана Комленов, стручни сарадник-администратор/сертификовани инструкциони дизајнер, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду; Југослава Лулић, сертификовани инструкциони дизајнер, наставник српског језика и књижевности, ТШ „9. мај“, Бачка Паланка; Катарина Алексић, наставник информатике, ОШ „Бранислав Нушић”, Београд; Катарина Вељковић, наставник математике и информатике, Прва крагујевачка гимназија, Крагујевац; Славица Гомилановић, сертификовани инструкциони дизајнер, еТутор и еМенаџер, наставник разредне наставе, ОШ „Ђура Јакшић“, Орешковица; Владан Младеновић, наставник физике и информатике, Алексиначка гимназија, Алексинац и ОШ „Иван Вушовић“, Ражањ
Општи циљевиОспособљавање наставника за оцењивање и креирање интерактивних активности у онлајн образовном окружењу коришћењем различитих, педагошки утемљених, техника и метода
Специфични циљевиУпознавање наставника са могућностима, специфичностима, начинима и врстама интеракције и процене знања у онлајн образовном окружењу; Оспособљавање наставника за: примену различитих механизама за оцењивање рада у онлајн образовном окружењу; проширење интеракције у онлајн образовном окружењу коришћењем различитих сарадничких алата (форум, вики, блог…); креирање наставних активности у онлајн бразовном кружењу и осмишљавање начина вредновања постигнућа полазника (ученика).
Теме програмаПровера знања у онлајн окружењу; Оцењивање као подршка процесу учења; Формативна и сумативна провера знања; Механизми за оцењивање рада полазника у онлајн окружењу: оцене (скале, категоризација и агрегација оцена, прилагођавање начина оцењивања) и беџеви; Креирање банке питања (категорије питања и типови питања); Креирање теста; Провера знања у онлајн окружењу (Механизми за оцењивање рада полазника у онлајн окружењу: употреба модула; Задатак; типови задатака; повратна информација полазницима помоћу модула; Задатак; Праћење постигнућа полазника помоћу модула Књига оцена (Gradebook); подешавање Књиге оцена); Сараднички алати у Мудлу; Значај интеракције на свим нивоима за процес учења; Типови интеракције у онлајн окружењу за учење; Форуми (врсте и намена); Значај, основне карактеристике и предности сарадничког учења; Вики алат за сарадничко учење; Укључивање механизама за друштвено умрежавање у онлајн окружење за учење (блог, Твитер, Фликер итд); Наставна активност са евалуацијом (наставна активност, циљеви учења, индивидуалне карактеристике ученика - међусобна повезаност; Креирање и вредновање наставне активности употребом изучаваних техника и алата)
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајање4 недеље (32 сата, 2 сата непосредног рада са учесницима) 32 бода
ЕлектронскиДа
Цена4 000,00 до 8 000,00 динара, зависно од броја учесника: инструкциони дизајн, модерисање онлајн курса, одржавање и администрирање Мудл платформе, трошкови завршног сусрета, штампање уверења
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања