logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

426 Педагошки аспекти платформе за електронско учењe Компетенцијa: K2
Приоритети: 3
ИнституцијаПедагошко друштво информатичара Србије, Ниш, Алесандра Медведева 14, спрат 2, канцеларија 235, Ниш
Особа за контактДејан Пејчић, dpejca@mts.rs, +38118512500, +381637714164
АуториДејан Пејчић, наставник рачунарства и информатике, педагошки саветник, Економска школа Ниш; Милена Крстић, наставник програмирања, педагошки саветник, ЕТШ "Никола Тесла" Ниш; Наташа Поповић, наставник рачунарске групе предмата, ЕТШ "Никола Тесла" Ниш Никола Лилић, наставник веб програмирања, ЕТШ "Никола Тесла" Ниш Данијела Стајић, наставник рачунарске групе предмата, ЕТШ "Никола Тесла" Ниш
РеализаториДејан Пејчић, наставник рачунарства и информатике, педагошки саветник, Економска школа Ниш; Милена Крстић, наставник програмирања, педагошки саветник, ЕТШ "Никола Тесла" Ниш; Наташа Поповић, наставник рачунарске групе предмата, ЕТШ "Никола Тесла" Ниш; Никола Лилић, наставник веб програмирања, ЕТШ "Никола Тесла" Ниш; Данијела Стајић, наставник рачунарске групе предмата, ЕТШ "Никола Тесла" Ниш
Општи циљевиПодизање квалитета реализације наставних програма и развијање компетенција за планирање, израду и коришћење наставних материјала за учење и проверу постигнућа, при реализацији наставног процеса коришћењем платформе за даљинско учење.
Специфични циљевиПодстицање и оспособљавање наставника за израду и коришћење наставних материјала за учење на платформи за електронско учење. Развијање способности за коришћење сарадничких алата за комуникацију, учење и вредновање постигнућа на платформи за електронско учење. Стицање и развијање компетенција за објективно и валидно креирање питања и тестова за проверу знања. Развијање способности за израду и коришћење наставних материјала који ће кроз проблемску наставу омогућити ученицима стицање нових знања, као и проверу процене кључних квалификација ученика. Стицање и унапређење знања, вештина и ставова наставника у изради и постављању наставних материјала којима се остварује континуирано подстицање ученика у оквиру индивидуалних могућности и склоности.
Теме програмаДефинисање кључних компетенција, циљева и исхода учења. Мотивација кроз активно учешће; Активности на Moodle -у за програмирано учење (300 мин); Активности за комуникацију и сарадничко учење (300 мин); Умеће постављања питања (300 мин) Тема 5: Унос питања и формирање тестова на Moodle –у (300 мин) Тема 6: “Игром” до знања (300 мин) Тема 7: Представимо и анализирајмо наше радове (180 мин)
Циљна групанаставник у школи за образовање одраслих, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју; наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне; наставник разредне наставе; наставник предметне наставе – основна школа; наставник предметне наставе – гимназија наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа; наставник стручних предмета – средња стручна школа; наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне); наставник изборних и факултативних предмета; васпитач у предедшколској установи; стручни сарадник у школи сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајање5 недеља (32 сати, 3 сати непосредног рада са учесницима) 32 бодова
ЕлектронскиДа
Цена3.000,00 дин по учеснику. Цена програма укључује надокнаду предавачима, електронски материјал са серминара достављен путем електронске поште, организацију завршног сусрета. У цену нису урачунати путни трошкови, трошкови смештаја и исхране полазника при реализацији теме у оквиру које је планиран непосредни контакт полазника и реализатора програма.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања