logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

425 Паметне фасцикле – слагалице – да ученик учи, вежба, зна Компетенцијa: K2
Приоритети: 3
ИнституцијаДруштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, Београд
Особа за контактМилена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 011 3245385, 064 8605479
АуториСнежана Илић, професор разредне наставе, ОШ „Кнегиња Милица“, Нови Београд; Славица Младеновић Ивановић, професор разредне наставе, ОШ „Никола Тесла“, Винча
РеализаториСнежана Илић, професор разредне наставе, ОШ „Кнегиња Милица“, Нови Београд, Славица Младеновић Ивановић, професор разредне наставе, ОШ „Никола Тесла“, Винча
Општи циљевиПовећање ефиксности наставе унапређивањем компетенција наставника за поучавање и учење применом једноставног, видљивог, различитог, занимљивог и практичног наставног средства.
Специфични циљеви-Упознавање наставника са бројним могућностима реализације наставе и остваривања циљева образовања уз примену иновативног наставног средства; Подстицање наставника да примењују Паметне фасцикле - слагалице као средство за мотивацију ученика и осавремењивања наставног процеса; Подучавање наставника да са ученицима израђују Паметне фасцикле – слагалице као средство које обезбеђује континуитет у стицању знања и хоризонталну и вертикалну повезаност наставних садржаја; Усавршавање вештина и компетенција наставника за примену иновација у настави.
Теме програмаДидактичка средства у развоју појмова; Подела дидактичких средстава; Израда „Паметних фасцикли” по наставним предметима и темама; Израда фасцикли за корелацију наставних предмета по темама; Улога наставника у примени дидактичких средстава
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена1 400,00 динара по полазнику за групу од 30. Спецификација цене: надокнада реализаторима, трошкови организатора програма, радно–потртошни материјал. Путни трочкови и смештај се додатно наплаћују.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања