logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

424 Оцењивање у функцији учења Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаСавез учитеља Републике Србије, Београд, Дечанска 6/III, Београд
Особа за контактМарија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 011 3245385, 064 6445378
АуториРадмила Корица Тошовић, дипл. психолог
РеализаториРадмила Корица Тошовић, дипл. психолог; Ивана Михаиловић, дипл. психолог; Дејан Мијатовић, дипл. инж. наставник стручних предмета
Општи циљевиУнапређивање праксе праћења и оцењивања ученичких постигнућа применом формативног модела оцењивања.
Специфични циљевиПрактични циљ: Обука за примену модела и техника формативног праћења и оцењивања; Демонстрација једног конкретног модела формативног оцењивања. Сазнајни циљ: Упознавање са карактеристикама и позитивним ефектима формативног оцењивања и са више различитих техника формативног праћења и оцењивања. Мотивациони циљ: Формирање позитивног става према унапређивању оцењивања зарад његовог стављања у функцију учења и развоја ученика.
Теме програма1. дан: Традиционално оцењивање; циљеви наставе и оцењивање; формативно оцењивање; 2 дан: Планирање оцењивања и информисање ученика; један модел формативног оцењивања; технике формативног оцењивања
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЗа групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 2 450 динара. У цену су укључене надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал за учеснике и трошкови организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања