logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

423 Оцењивање у функцији повећања мотивације за учење Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаДруштво учитеља Новог Сада, Војводе Путника 1, Нови Сад
Особа за контактЗденка Рајковић, atinaimina@neobee.net, 021 496340, 0648634050
АуториВесна Радуловић, професор педагогије, МПНТР, ШУ Нови Сад; Снежана Родић, школски психолог, ОШ "Коста Трифковић", Нови Сад
РеализаториВесна Радуловић, професор педагогије, МПНТР, ШУ Нови Сад; Снежана Родић, школски психолог, ОШ "Коста Трифковић", Нови Сад; Соња Миладиновић, професор педагогије, МПНТР; Зденка Рајковић, професор, ОШ "Вук Караџић", Нови Сад
Општи циљевиУнапређивање планирања, праћења и евидентирања (педагошка документација), напредовања деце/ученика и примене формативног и сумативног оцењивања у функцији учења и мотивације за школско учење.
Специфични циљевиУнапређивање компетенција за коришћење различитих резултата, постигнућа ученика за унапређивање квалитета подршке у учењу и повећање образовних постигнућа; Повећање мотивације за школско учење и саморегулисано учење; Унапређивање квалитета планирања у коме је оцењивање саставни део учења.
Теме програмаО оцењивању из угла наставника/ученика; научена беспомоћност; мотивација за школско учење; Оцена као саставни део процеса учења; Шта «говоре» оцене и подаци у школској документацији и педагошкој документацији наставника; «Формула» за оцењивање (оцењивање усмерено на остваривање циљева учења; Идеал коме тежимо - саморегулисано учење (преузимање одговорности за учење и резултате учења); Настава на којој се учи - настава на којој се оцењује научено уз подршку и вођење од стране наставника (одговорност наставника за учење и резултате учења)
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 2 700,00 дин. Спецификација: 700,00 дин. материјал, 2 000,00 дин реализација обуке и консултације.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања