logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

420 Основни принципи, карактеристике и стилови учења одраслих Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаФилозофски факултет Универзитета у Београду, Институт за педагогију и андрагогију, Београд, Чика Љубина 18-20, Београд
Особа за контактЗорица Милошевић, ipa@f.bg.ac.rs, 0113206261, /
Ауторипроф. др Миомир Деспотовић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; проф. др Шефика Алибабић Хоџић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; проф. др Снежана Медић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; Мирјана Милановић, руководилац Групе за образовање одраслих, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих, Група за образовање одраслих
Реализаторипроф. др Миомир Деспотовић, редовни професор, Универзитета у Београду, Филозофски факултет, Одељење за педагогију и андрагогију; проф. др Снежана Медић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; Марија Црнојевић, стручни сарадник-психолог, Фармацеутско-физиотерапеутска школа; доц. др Јован Миљковић, доцент Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; доц. др Зорица Милошевић, доцент Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; Кристина Пекеч, асистент, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за педагогију и андрагогију; Бојана Радујко, стручни сарадник, секретар Одељења за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду; Никола Коруга, руководилац пројекта, Друштво за образовање одраслих, Београд; Наташа Пјевић, пројектни менаџер у Удружењу пословних жена, Београд; Јелена Ковачевић, организатор професионалног развоја кадрова, HR Центар, Београд; Наталија Милошевић, библиотекар, Институт за кукуруз „Земун Поље“, Београд; Маријана Дражић, дипломирани андрагог; Алекса Јовановић, дипломирани андрагог
Општи циљевиУнапређивање капацитета наставника/тренера за осмишљавање и организвовање учења одраслих на основу формирања или промене знања, претпоставки и уверења о томе како одрасли уче.
Специфични циљевиОспособљавање учесника за: разумевање особености и могућности одраслих у учењу; примену кључних теоријских ставова и принципа учења у настави и учењу одраслих; обликовање средине за учење и непосредних ситуација учења одраслих на основу балансирања контекстуалних и персоналних чинилаца учења; анализу и самоевалуацију властите праксе и њено унапређење.
Теме програма1. дан: Одрасло доба као биолошки феномен и социјални конструкт; Карактеристике учења одраслих; Стилови сазнавања и учења; Принципи учења одраслих; Инструкције за самостално учење; 2. дан: Планирано и вођено самостално учење на основу примене стечених знања; Стилови учења одраслих
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 5 000 дин. + ПДВ. Спецификација цене: аутори и реализатори: 2 дана X 2 реализатора/аутора, организација тренинга, материјал за семинар, такса Факултета и Института 13,5%, трошкови ПДВ-а. За тренинге ван Београда додају се путни трошкови за два реализатора
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања