logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

417 Настава усмерена на ученика Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаОсновна школа „Светозар Mарковић Тоза”, Нови Сад, Јанка Чмелика 89, Нови Сад
Особа за контактПетар Наранчић, petarnovisad@yahoo.com, 021 512231, 064 6432607
Ауторидр Драгана Малешевић, професор на Високој школи струковних студија за образовање васпитача, Кикинда
Реализаторидр Драгана Малешевић, професор на Високој школи струковних студија за образовање васпитача, Кикинда; Татјана Момчиловић, психолог у Средњој медицинској школи „7. април“ у Новом Саду; Александра Поповић, професор историје, гимназија "Светозар Марковић", Нови Сад; др Мирсада Џаферовић, професор, Висока школа за образовање васпитача у Кикинди
Општи циљевиОпшти циљ програма је оспособљавање учесникe обуке за примену наставе усмерене на ученика, организацију процеса учења кроз кооперативно учење, праксу засновану на интегрисаним садржајима и учењу откривањем.
Специфични циљевиУусвојити појам, увидети значај, основне карактеристике, предности, стратегије и ефекте наставе усмерене на ученике; Разликовати карактеристике наставе усмерене на ученика у односу на наставу у којој наставник има доминантну улогу; Идентификовати елементе наставе усмерене на ученика у својој пракси; Усвојити појам, схватити значај и размотрити различите облике организовања кооперативног учење и сагледати улоге у групном раду на практичном задатку; Размотрити појам и увидети значај и предности примене интегрисаних садржаја у настави и израдити теме са интегрисаним садржајима; Усвојити појам и разумети значај и структуру модела за учење откривањем и бити оспособљен за моделовање полупрограмираних материјала за учење откривањем.
Теме програмаНастава усмерена на ученика; Предности наставе усмерене на ученика; Препознавање елеманата наставе усмерене на ученика; Појам, значај, предности и ток процеса наставе која је усмерена на ученика; Стратегије у настави усмереној на ученика; Улога наставника у настави усмереној на ученика; Кооперативно учење; Интеграција садржаја; Планирање интегративних тема; Учење откривањем; Моделовање садржаја за учење откривањем; Презентације модела за учење откривањем
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 50 000 динара за надокнаду ауторима и реализаторима обуке, путни трошкови, радни материјал и израда сертификата.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања