logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

416 Мултимедијa у настави и учењу у основној школи Компетенцијa: K2
Приоритети: 3
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање запослених у образовању, Крагујевац, Сестре Јањић 6, Крагујевац
Особа за контактЗорица Николић, znikolic.centar@gmail.com, 034 201303, 060 5598800
АуториМиљана Милојевић, професор разредне наставе, педагошки саветник, ОШ „Мома Станојловић“, Крагујевац
РеализаториМиљана Милојевић, професор разредне наставе, педагошки саветник, ОШ „Мома Станојловић“, Крагујевац; Зорица Поповић, професор разредне наставе, педагошки саветник, ОШ „Мома Станојловић“, Крагујевац; Зорица Сорак, наставник српског језика и стручни сарадник-школски библиотекар, педагошки саветник, ОШ „Станислав Сремчевић“, Крагујевац
Општи циљевиУнапредити и осавременити наставу применом мултимедија у реализацији наставних и ваннаставних садржаја у основној школи; Пружити стручну методичку помоћ наставницима за квалитетније, занимљивије и креативније припремање и извођење наставе.
Специфични циљевиОспособљавање наставника за креирање презентација и е-тестова са различитим наменама – предавања, утврђивања, систематизовања и провере знања, промоције (школе, ученичких постигнућа...); Коришћење доступних и формирање различитих база података које су у функцији процеса наставе; коришћење образовних CD-а; Увођење иновација у процес учења и подизање квалитета наставе. Мотивисање наставника за примену мултимедија у настави основне школе.
Теме програма1. дан: Место и улога мултимедија у савременом образовном процесу; Упознавање са различитим изворима мултимедијалних садржаја: едукативни CD, енциклопедије, речници, атласи, приручници, електронски уџбеници, базе знања, електронски тестови; Електронски тестови знања - израђени у програму Moodl (обука за практичну примену); Електронски тестови знања - израђени у програму Moodl (обука за израду тестова); Самостално - практично упознавање полазника са различитим изворима мултимедијалних садржаја; 2. дан: Упознавање програма PowerPoint - начин израде презентација; Израда сценарија за час/активност који/а ће се реализовати путем презентације; Креирање презентације практичним радом на рачунарима; Упознавање са могућностима извођења наставе у фоно лабораторији; Приказивање и коментар презентација полазника
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена2 500,00 динара по учеснику за групу од 30 учесника (75 000,00 бруто) – хонорар реализатора, путни трошак, трошкови материјала. За мање групе цена по учеснику је пропорционална цени за групу од 30 (75 000,00 бруто).
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања