logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

415 Мотивација у учењу одраслих Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаФилозофски факултет Универзитета у Београду, Институт за педагогију и андрагогију, Београд, Чика Љубина 18-20, Београд
Особа за контактЗорица Милошевић, ipa@f.bg.ac.rs, 011 3206261, /
Ауторипроф. др Миомир Деспотовић, редовни професор Универзитета у Београду, Филозофски факултет, Одељење за педагогију и андрагогију; проф. др Снежана Медић, редовни професор Универзитета у Београду, Филозофски факултет, Одељење за педагогију и андрагогију; проф. др Шефика Алибабић-Хоџић, редовни професор Универзитета у Београду, Филозофски факултет, Одељење за педагогију и андрагогију; Мирјана Милановић, руководилац Групе за образовање одраслих Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих, Група за образовање одраслих
Реализаторипроф. др Миомир Деспотовић, редовни професор, Универзитета у Београду, Филозофски факултет, Одељење за педагогију и андрагогију; проф. др Шефика Алибабић-Хоџић, редовни професор Универзитета у Београду, Филозофски факултет, Одељење за педагогију и андрагогију; . Кристина Пекеч, асистент, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за педагогију и андрагогију; Дубравка Михајловић, истраживач сарадник, Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду; Едиса Кецап, истраживач сарадник, Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду; Наташа Пјевић, пројектни менаџер у Удружењу пословних жена, Београд; Никола Коруга, руководилац пројекта, Друштво за образовање одраслих, Београд; Весна Фабиан, саветник за запошљавање, Национална служба за запошљавање, Филијала за град Београд; Јелена Ковачевић, организатор професионалног развоја кадрова, HR Центар, Београд; Ана Штрбац, оснивач, власник, инструктор, предавач, тренер, Едукативно рекреативни центар МОВИМИЕНТО, Београд; Маријана Дражић, дипломирани андрагог; Алекса Јовановић, дипломирани андрагог; Александра Милићевић, андрагог; Наталија Милошевић, библиотекар, Институт за кукуруз „Земун Поље“, Београд
Општи циљевиОспособљавање наставника да управља мотивацијом за учење одраслих, користи је као механизам унапређења постигнућа, креативности, промене понашања и превенције осипања полазника из процеса наставе и учења.
Специфични циљевиОспособљавање учесника за: примену кључних теорија и принципа мотивације у настави и учењу одраслих; сагледавање релација емоција, когниције и мотивације у учењу одраслих; обликовање окружења за учење и непосредних ситуација учења који су подстицајни за учење одраслих; идентификовање и редукцију баријера у учењу одраслих без обзира да ли оне потичу из спољњег окружења или ситуација учења или персоналних карактеристика и диспозиција полазника.
Теме програма1. дан: Емоционална основа учења одраслих; Зашто одрасли уче?; Како мотивисати одрасле за учење; Инструкције за самостално учење; Баријере у образовању и учењу одраслих; 2. дан: Планирано и вођено самостално учење на основу примене стечених знања; Мотивација у учењу одраслих
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 5 000 дин. + ПДВ; спецификација цене: аутори и реализатори - 2 дана X 2 реализатора/аутора, организација тренинга, материјал за семнар, такса Факултета и Института 13,5%, трошкови ПДВ-а; за тренинге ван Београда додају се путни трошкови за два реализатора.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања