logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

414 Мотивација и психолошки принципи учења Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаУдружење Група МОСТ, Земун, Угриновачки пут 25. део бр.19, 11080 Земун, Србија, Београд
Особа за контактСнежана Лазаревић, sneza.lazarevic@gmail.com, +381 64 5550229, +381 62 756572
АуториЉиљана Симић, психолог, стручни сарадник ОШ „Милан Муњас“, Уб; Љиљана Стојановић, професор математике, специјалиста наставе математике, Техничка школа, Зајечар; Соња Миладиновић, педагог, МПН, ШУ Нови Сад; Весна Радуловић, педагог, МПН, ШУ Нови Сад; Душанка Ћировић, школски психолог-педагог, стручни сарадник, ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“, Крагујевац; Сњежана Мрше, психолог, програмска директорка, „Група МОСТ”; Борислава Максимовић, психолог
РеализаториЉиљана Симић, психолог, стручни сарадник ОШ „Милан Муњас“, Уб; Љиљана Стојановић, професор математике, специјалиста наставе математике, Техничка школа Зајечар; Соња Миладиновић, педагог, МПНТР, ШУ Нови Сад; Весна Радуловић, педагог, МПНТР, ШУ Нови Сад; Душанка Ћировић, школски психолог-педагог, стручни сарадник, ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“, Крагујевац; Сњежана Мрше, психолог, програмска директорка, „Група МОСТ”; Борислава Максимовић, психолог; Радмила Гошовић, професор филозофије, извршна директорка, „Група МОСТ”, Београд; Љиљана Тошић Радовановић, психолог, стручни сарадник, ОШ „Радоје Домановић”, Ниш; Драгица Миражић Немет, дипломирани психолог, наставница грађанског васпитања, ОШ „Соња Маринковић”, Нови Сад; Стаменка Судар, дипломирани психолог, предметни наставник и стручни сарадник, Средња економска школа, Сомбор; Татјана Павловић, психолог, стручни сарадник, ПУ „Ђурђевдан”, Крагујевац; Вера Муждека, дипломирани хемичар, наставник хемије у пензији, Крагујевац; Милена Маринковић, професор разредне наставе, ОШ „Бранко Радичевић“, Бујановац; Милена Васић, стручни сарадник- педагог, ОШ „Бата Булић”, Петровац на Млави; Весна Богосављевић, стручни сарадник-педагог, ОШ „Слободан Секулић”, Ужице; Гордана Ђигић, доктор психологије, доцент на Департману за психологију Филозофског факултета у Нишу; Јелена Најдановић Томић, педагог, руководилац Центра за стандарде, Завод за вредновање квлитета образовања и васпитања
Општи циљевиУнапређивање компетенција наставника и стручних сарадника за организовање ефикасније и ефективније наставе и учења кроз примену различитих саморегулационих стратегија учења и мотивације за учење.
Специфични циљевиОспособљавање наставника за примену различитих стратегија учења и мотивације за учење како би одговорили на образовне потребе својих ученика; Оснаживање наставника да пруже подршку ученицима у развијању саморегулационих стратегија учења и мотивације за школско учење.
Теме програма1. дан: Концепт учења; Психолошки принципи учења; Стратегије ефикасног учења; Социјални контекст учења – настава каo интеракција; Сoцијални кoнтекст учења – лични пoглед на интеракцију ученик -н аставник; Принципи учења и социјални контекст учења - значај за инклузивну образовну праксу; 2 дан: Мотивација, учење и успех у учењу; Атрибуције; Мотивациона клима у одељењу; Улога родитеља у мотивисању ученика за учење; Затварање и евалуација семинара
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 170,00 динара по учеснику; у цену је урачуната: надокнада водитељкама (са доприносима предвиђеним Законом), ноћење и путни трошкови водитељки, административни трошкови организације.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања