logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

413 Методички оквир учења по принципима образовног туризма Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаТренинг центар КОЦЕВСКИ, Нови Сад, Неимарска 17, Нови Сад
Особа за контактДаница Коцевска, treningcentarkocevski@gmail.com, 021 6337067, 060 6062562
АуториДаница Коцевска, професор разредне наставе, докторанд, ОШ „Михајло Пупин“, Ветерник, Нови Сад; Јован Коцевски, професор разредне наставе, пројект менаџар, Тренинг центар „КОЦЕВСКИ“, Нови Сад; др Марта Дедај, професор струковних студија, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре „СИРМИЈУМ“, Сремска Митровица; др Ивана Волић, доцент, Факултет за спорт и туризам ТИМС, Нови Сад; Слађана Велендечић, Руководилац службе за односе са јавношћу и педагошки рад, Музеј Војводине, Нови Сад
РеализаториДаница Коцевска, професор разредне наставе, докторанд, ОШ „Михајло Пупин“, Ветерник, Нови Сад; Јован Коцевски, професор разредне наставе, пројект менаџар, Тренинг центар „КОЦЕВСКИ“, Нови Сад; др Марта Дедај, професор струковних студија, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре „СИРМИЈУМ“, Сремска Митровица; др Ивана Волић, доцент, Факултет за спорт и туризам ТИМС, Нови Сад; Слађана Велендечић, Руководилац службе за односе са јавношћу и педагошки рад, Музеј Војводине, Нови Сад; Маја Вујин, дипломирани психолог, ОШ „Бранко Радичевић“, Нови Сад; Милош Коцевски, мастер менаџер, Тренинг центар „КОЦЕВСКИ“, Нови Сад; Филип Коцевски, Bachelors degree, Тренинг центар „КОЦЕВСКИ“, Нови Сад; Љиљана Костић, мастер историчар, кустос педагог, Музеј Војводине, Нови Сад
Општи циљевиУнапређење квалитета учења, селф-концепта личног напредовања ученика и наставе, применом методичких и интердисциплинарних поступака у антропогеним и природним ресурсима образовног туризма.
Специфични циљевиРазвој компетенција наставника за моделовање методичког оквира кроз корелацију и интердисциплинарни приступ у реализацији наставних садржаја у антропогеним и природним ресурсима образовног туризма; Оспособити учеснике да уоче везу између наставних садржаја и карактеристика природних и антропогених ресурса ради остварења циљева и задатака учења; Приказати концепт појмовног учења и поступке за подстицање аналитичког, критичког и дивергентног мишљења ученика, провођењем кроз процес истраживачког рада на примеру неког од карактеристичних антропогених и природних ресурса образовног туризма; Пружити подршку наставницима за планирање ситуација за учење које подстичу позитиван селф-концепт и лично планирање напредовања ученика у тимском раду.
Теме програмаТеме по данима: 1. дан: Примери активности у простору из праксе (Филм/фотографије); Природни/антропогени простор, сличности и разлике у односу на учионичку наставу; Учење у музеју; Природни и антропогени ресурси за учење по принципима образовног туризма; Избор природних и антропогених ресурса за учење; Корелација и интердисциплинарност; Израда скице за реализацију наставних садржаја у музеју и и другим срединама за учење; Интердисциплинарност – научне области и веза између њих време; кључни појмови; припрема и реализација; 2. дан: Технике и методе учења у новом окружењу, Садржај конкретних активности и задатака за ученике; Типови задатака као стимуланс критичког, дивергентног мишљења и позитивног селфа; Истраживачки поступци и тимски рад; Потреба за новим приступом у учењу (неопходност учења у простору); Симулација образовне ситуације у најближем музеју или парку
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена семинара по учеснику је 4 500,00 динара: бруто хонорар предавачима - 3 600,00, путни трошкови - 100,00, преноћиште - 350,00, материјал за учеснике - 300,00, штампа и дистрибуција уверења - 150,00.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања