logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

412 Методика примене мултимедија у настави Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад, Шафарикова 1, Нови Сад
Особа за контактСлободан Попов, spopov@ptt.rs, +381 21 444024, +381 63 7274043
Ауторипроф. др Слободан Попов, ванредни професор ПМФ у Новом Саду; проф. др Јасна Адамов, редовни професор ПМФ у Новом Саду; Јован Сандић, Средња школа "Светозар Милетић", Нови Сад
Реализаторипроф. др Слободан Попов, ванредни професор ПМФ у Новом Саду; проф. др Јасна Адамов, редовни професор ПМФ у Новом Саду; Јасмина Пастоњицки, ОШ "Васа Стајић", Нови Сад; мр. Јованка Терзић, Гимназија "Исидора Секулић" Нови Сад; Тијана Аугустинов, ОШ "Вук Караџић", Бачка Паланка; Златко Тешан, ОШ "Вук Караџић", Бачка Паланка; Лери Менгер, ОШ "2. октобар", Николинци; Јовица Милосављевић, Математичка гимназија Београд; Јован Сандић, Средња школа "Светозар Милетић", Нови Сад
Општи циљевиОспособљавање наставника за примену мултимедија у савременој настави; Стицање савремених дидактичко-методичких знања из области савремене наставе; Стицање знања о могућностима примене мултимедија у савременој настави.
Специфични циљевиИзграђивање нових приступа настави, ученицима и мултимедијима у настави; Упознавање различитих образовних софтвера, Формирање вештине наставника у примени дидактичко-методичких знања у областима примене мултимедија у различитим наставним предметима основне и средњих школа.
Теме програмаСавремена настава и мултимедија; Када, како и зашто примењивати мултимедију у настави?; Концепти, карактеристике и анализа образовних софтвера; Методички приступ употребе мултимедије; Анализа наставних садржаја погодних за реализацију помоћу мултимедије; Претраживање помоћу најчешће коришћених internet-претраживача; Прикупљање и обрада материјала; Израда мултимедијалне презентације; Сoфтвeр зa изрaду тeстoвa; Услови за реализацију.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена реализације износи 4 600 динара по полазнику и у цену улазе: хонорари предавача, семинарски материјали и трошкови амортизације додатне опреме и потрошног материјала, трошкови израде материјала за полазнике и уверења за полазнике. Коначна цена зависи од величине групе и договора са полазницима у вези са аранжманом (путни трошкови реализатора, дневнице реализатора, исхрана, кафа, сок, трошкови коришћења простора и опреме).
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања