logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

411 Методе наставе и учења Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаООШ „Владислав Рибникар”, Београд, Краља Милутина 10, Београд
Особа за контактМарина Петровић, azo-seminar@live.com, 011 3640166, 064 021-02-12
АуториМарина Петровић, професор информатике, Педагошки факултет у Сомбору, Катедра за информатику и медије са методиком наставе информатике, Сомбор
РеализаториМарина Петровић, професор информатике, Педагошки факултет у Сомбору, Катедра за информатику и медије са методиком наставе информатике, Сомбор; Вања Јеремић, педагог, Основна школа „Анта Богићевић“, Лозница; Сандра Кнежевић, педагог, Прва економска школа, Београд; Душанка Маринковић, педагог, Основна школа „др Бошко Вребалов“, Меленци; Зорица Прокопић, професор рачунарства и информатике, Техничка школа, Лозница
Општи циљевиЈачање стручних компетенција наставника у поучавању и повећање квалитета наставе кроз рад са различитим методама наставе и наставним системима као и мотивација ученика за учење уз упознавање техника учења.
Специфични циљевиСистематизација знања о наставним методама, облицима и средствима за рад са ученицима; Упознавање наставника са карактеристикама традиционалног и савремених наставних система; Повећање квалитета наставе кроз упознавање са различитим методама наставе и начинима њихове примене; Мотивација наставника и ученика у процесу учења; Усвајање и примена модела активне наставе; Оспособљавање наставника да науче ученике да уче кроз упознавање ученика са различитим техникама учења.
Теме програмаНаставне методе, облици, средства; Савремени наставни системи и методе наставе; Учење учења; Педагошка клима; Комуникацијске вештине; Мотивација за учење -примери добре праксе
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 1 200 динара и она у себе укључује: рад са стучним предавачима, материјал потребан за рад, организацију рада, освежење у паузама, уверење о стручном усавршавању.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања