logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

410 Методе и технике процене постигнућа одраслих полазника Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаФилозофски факултет Универзитета у Београду, Институт за педагогију и андрагогију, Београд, Чика Љубина 18-20, Београд
Особа за контактЗорица Милошевић, ipa@f.bg.ac.rs, 011 3206261, /
Ауторипроф. др Снежана Медић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; проф. др Миомир Деспотовић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; проф. др Шефика Алибабић Хоџић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; Мирјана Милановић, руководилац Групе за образовање одраслих Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих, Група за образовање одраслих
Реализаторипроф. др Снежана Медић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; проф. др Миомир Деспотовић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; Марија Црнојевић, стручни сарадник, Фармацеутско-физиотерапеутска школа, Београд; доц. др Зорица Милошевић, доцент Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; др Хајдана Гломазић, научни сарадник Института за криминолошка и социолошка истраживања у Београду; доц. др Јован Миљковић, доцент Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; Дубравка Михајловић, истраживач-сарадник Института за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду; Кристина Пекеч, асистент Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; Јасмина Марковић, координатор образовних активности, "Аcademia Educativa", Београд; Бојана Радујко, стручни сарадник, секретар Одељења за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду; Бранкица Влашковић, библиотекар библиотеке Одељења за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду; Никола Коруга, руководилац пројекта, Друштво за образовање одраслих, Београд; Едиса Кецап, истраживач-сарадник Института за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду; Тамара Ребернишак, андрагог
Општи циљевиОбучавање учесника за примену различитих процедура, метода и техника за процену напредовања и постигнућа одраслих полазника у процесу учења.
Специфични циљевиОспособљавање учесника у програму за: коришћење различитих техника за праћење постигнућа одраслих полазника - релевантаних за област и ниво образовања у коме учесници обуке реализују своје програме образовања (основно, средње, опште, стручно, формално, неформално и сл.); примену различитих облика праћења постигнућа у свим нивоима, областима и облицима образовања; разумевање разлика у оцењивању и праћењу постигнућа полазника; коришћење процена постигнућа као алата за развој мотивације за даље учење; иницијалну процену статуса знања и вештина полазника; креирање-пројекцију индивидуалног пута напредовања полазника кроз процес учења.
Теме програмаПрви дан: Оцењивање и праћење постигнућа: Иницијална процена знања и вештина полазника и индивидуални пут напредовања полазника; Формативно и сумативно процењивање постигнућа; Инструкције за самостално учење; Други дан: Вођено и планирано самостално учење: Методе и технике процене постигнућа одраслих полазника
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 5 000 дин. + ПДВ. Спецификација цене: аутори и реализатори: 2 дана X 2 реализатора/аутора, организација тренинга, материјал за семинар, такса Факултета и Института 13,5%, трошкови ПДВ-а. За тренинге ван Београда додају се путни трошкови за два реализатора.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања