logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

41 Како дисциплиновати наше ученике? Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаСавез учитеља Републике Србије, Београд, Дечанска 6/III, Београд
Особа за контактМарија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 011 32 45 385, 064 644 53 78
АуториМирјана Трифуновић Паул, стручни сарадник - психолог, ОШ "Исидора Секулић", Панчево; Гордана Јосимов, професор разредне наставе, ОШ "Васа Живковић", Панчево
РеализаториМирјана Трифуновић Паул, стручни сарадник - психолог, ОШ "Исидора Секулић", Панчево; Гордана Јосимов, професор разредне наставе, ОШ "Васа Живковић", Панчево
Општи циљевиПовећање компетенција за одржавање позитивне дисциплине, превенцију, рану идентификацију и сузбијање непримереног понашања ученика у циљу креирања подстицајне атмосфере у школи.
Специфични циљевиПовећање осетљивости за рад са ученицима који имају васпитних проблема. Стицање знања и вештина конструктивног дисциплиновања ученика на часу и у школи; Остваривање видљивих, позитивних промена у понашању на нивоу појединаца, одељења и целе школе; Повећање компетенција за појачан васпитни рад са учеником и одељењем - управљање одељењем; Примена васпитних, превентивних и интервентних поступака и креативних начина позитивног дисциплиновања у складу са важећим прописима; Стицање знања и вештина за изградњу партнерских односа са родитељима; Информисање и разумевање практичних импликација законске регулативе; Унапређивање знања и вештина за креирање и реализацију индивидуалних васпитних планова подршке.
Теме програмаПојам, врсте и нивои насиља; Законски оквир васпитног рада у школи; Руковођење одељењем; Одељенске вредности, правила, реституција; Креирање подстицајне атмосфере на нивоу школе; Изградња школског етоса; Повезивање са спољашњом заштитном мрежом подршке ученику; Сарадња са родитељима; Евиденција насиља; Индивидуални васпитни план
Циљна групастручни сарaдник у предшколској установи, наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаЗа групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 2 000 динара. Цена обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал за учеснике и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања