logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

409 Методе и технике оцењивања засноване на критеријумима Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац, Лесковачког одреда бр.6, Лесковац
Особа за контактЛидија Крстић Стојичић, lidija@csuleskovac.edu.rs, 016 214555, 066 855 85 65
АуториЗорица Костић, професор економске групе предмета, Трговачка школа у Београду: Радoслав Илић, дипломирани економиста; Трговинско- угоститељска школа Лесковац; Братислав Пејић, дипломирани економиста за туризам и угоститељство, Трговинско-угоститељска школа Лесковац
РеализаториЗорица Костић, професор економске групе предмета, Трговачка школа у Београду: Радoслав Илић, дипломирани економиста; Трговинско- угоститељска школа Лесковац; Братислав Пејић, дипломирани економиста за туризам и угоститељство, Трговинско-угоститељска школа Лесковац
Општи циљевиРазвијање компетенција за оцењивање ученика засновано на критеријумима.
Специфични циљевиОвладавање и примена техника за оцењивање когнитивног нивоа знања ученика; Овладавање и примена техника за оцењивање афективног нивоа знања ученика; Овладавање и примена техника за оцењивање психомоторног нивоа знања ученика; Стицање вештина за проверу постигнућа ученика.
Теме програмаТеме по данима: 1. дан: Терминолошка разграничења; Школско учење и принципи оцењивања;Таксономија знања (Блум и А/К матрица); Затворени и отворени задаци знања; Израда кључа – модел решења, евалуација првог дана; 2. дан: Ситуацијски задаци за тест практичних вештина; Студије случаја; Чек листе за оцењивање задатака за тест практичних вештина
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 3 200 динара и обухвата:хонораре реализатора програма, порезе и доприносе на ауторски хонорар, радни материјал.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања