logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

408 Методе и технике интерактивног образовног рада са одраслима Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаФилозофски факултет Универзитета у Београду, Институт за педагогију и андрагогију, Београд, Чика Љубина 18-20, Београд
Особа за контактЗорица Милошевић, ipa@f.bg.ac.rs, 0113206261, /
Ауторипроф. др Шефика Алибабић Хоџић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; проф. др Снежана Медић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; проф. др Миомир Деспотовић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; Мирјана Милановић, руководилац Групе за образовање одраслих Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих, Група за образовање одраслих
Реализаторипроф. др Шефика Алибабић Хоџић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; проф. др Снежана Медић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; доц. др Јован Миљковић, доцент на Филозофском факултету Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; Марија Црнојевић, стручни сарадник, Фармацеутско-физиотерапеутска школа; доц. др Зорица Милошевић, доцент на Филозофском факултету Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; Кристина Пекеч, асистент на Филозофском факултету Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; др Хајдана Гломазић, научни сарадник, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд; Дубравка Михајловић, истраживач сарадник, Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду; Бојана Радујко, стручни сарадник, секретар Катедре за андрагогију, Филозофски факултет у Београду; Јелена Ковачевић, организатор професионалног развоја кадрова, HR Centar; Бранкица Влашковић, библиотекар библиотеке Одељења за педагогију и андрагогију, Филозофског факултета Универзитета у Београду; Наташа Пјевић, пројектни менаџер, Formac group – Серфорд д.о.о; Едиса Кецап, истраживач сарадник, Институт за педагогију и андрагогију Филозофскког факултета Универзитета у Београду; Ана Штрбац, oснивач, власник, инструктор, предавач, тренер, Едукативно рекреативни центар МОВИМИЕНТО; Маријана Дражић, дипломирани андрагог; Наталија Милошевић, библиотекар, Институт за кукуруз „Земун Поље“, Јелена Тасић, андрагог; Александра Милићевић, андрагог
Општи циљевиРазвијање компетенција за примену интерактивних метода и техника у образовном раду са одраслима.
Специфични циљевиОспособљавање за: избор адекватних метода и техника у различитим ситуацијама учења одраслих; коришћење интерактивних метода и техника у образовном раду с одраслима; процену и праћење ефеката примене интерактивних метода и техника у образовном раду са одраслима; разумевање вредности/значаја коришћења ИКТ и отворених образовних ресурса као подршке интерактивној настави и образовању.
Теме програмаПрви дан: Традиционалне и интерактивне методе у образовању одраслих; Методе у интерактивној настави/обуци I; Методе у интерактивној настави/обуци II; Технике интерактивног рада са одраслима; Инструкције за самостално учење; Други дан: Вођено и планирано самостално учење; Предности и тешкоће у примени метода интерактивне наставе/обуке
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 5000 дин. + ПДВ. Спецификација цене: 2 дана X 2 реализатора/аутора, организација тренинга, материјал за семинар, такса Факултета и Института 13,5%; трошкови ПДВ-а; за тренинге ван Београда додају се путни трошкови за два реализатора.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања