logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

407 Методе и облици ефикасне наставе и учења – базични ниво Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за образовање и професионални развој, Београд, Текеришка 18а, Београд
Особа за контактРадован Антонијевић, aa_radovan@yahoo.com, 011 4054597, 063 8118889
Ауторипроф. др Радован Антонијевић, ванредни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; доц. др Саша Дубљанин, доцент на Филозофском факултету Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију
Реализаторипроф. др Радован Антонијевић, ванредни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; доц. др Саша Дубљанин, доцент на Филозофском факултету Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; Наташа Николић, асистент на Филозофском факултету Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; Мирјана Сенић Ружић, асистент на Филозофском факултету Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију
Општи циљевиРазвијање педагошких и дидактичко-методичких компетенција наставника и стручних сарадника у области унапређивања знања и вештина примене иновативних модела рада у настави, као и стварање подстицајне климе у настави за ефикасно учење.
Специфични циљевиОспособљавање наставника за ефикасно управљање одељењем и организовање активности учења и сазнавања у настави; Унапређивање неопходних педагошких и дидактичко-методичких компетенција наставника за увођење различитих иновативних приступа и модела рада у настави; Оспособљавање наставника за овладавањем различитим облицима ефикасне интеракције у настави и учењу; Оспособљавање наставника за подршку ученицима у овладавању продуктивним и ефикасним моделима, учења; Оспособљавање наставника за откривање узрока и превладавање тешкоћа у учењу и сазнавању ученика.
Теме програмаРаспоред тема по данима: 1. дан: Креирање подстицајне климе за учење и сазнавање у настави; Проблемски оријентисана настава и учење путем открића; Развијање компетенција разумевања и закључивања код ученика; 2. дан: Модели диференцираног рада у настави; Кооперативно учење, групни рад и партнерски рад
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаБруто износ цене семинара за групу од 30 учесника је 60 270 динара, односно по учеснику бруто износ цене семинара је 2 009 динара. У бруто износу за групу нето износ хонорара реализатора семинара је 42 000 динара (1 400 динара по учеснику), а износ пореза и доприноса је 18 270 динара (609 динара по учеснику). На укупан бруто износ за групу додају се трошкови превоза и смештаја за реализаторе семинара (у случају реализације изван места пребивалишта реализатора).
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања