logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

406 Методе OUTDOOR наставе – учење у непосредном окружењу Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар, Београд, Градиштанска 8, Београд
Особа за контактНаталија Панић, natalija.panic@kreativnicentar.rs, 011 3820464, 064 1102344
Ауторипроф. др Татјана Михајилов Крстев, ванредни професор Природно-математичког факултета у Нишу, Департман за биологију и екологију
Реализаторипроф. др Татјана Михајилов-Крстев, доктор биолошких наука, ванредни професор Природно-математичког факултета у Нишу, Департман за биологију и екологију; др Јелена Матејић, доктор биолошких наука, доцент Медицинског факултета у Нишу, Департман за фармацију; Марина Милановић, мастер педагог, студент докторских академских студија на Филозофском факултету у Нишу, департман за Педагогију, асистент на Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Пироту; Лела Маринковић, професор разредне наставе у ОШ ,,Мирослав Антић'' у Нишу
Општи циљевиУвођење нових метода наставе у непосредном окружењу, употреба едукативног потенцијала ове искуствено, когнитивно и психо-физички подстицајне средине.
Специфични циљевиОвладавање методама и техникама наставе изван учионице; Планирање и припрема (сценарио) за часове такве наставе; Усвајање техника теренског и лабораторијског рада који је прилагођен одређеном узрасту ученика; Едукативне игре као моћни инструмент за обнову и утврђивање градива.
Теме програмаПотенцијалне могућности наставе изван учионице и учења у непосредном окружењу; Методе рада у настави изван учионице (outdoor); Еколошки аспект наставе у непосредном окружењу; Едукативне игре ; Школски дан на отвореном
Циљна групанаставник разредне наставе, стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена2 000 динара по учеснику; у цену је урачунато: ауторски хонорор, надокнаде за два предавача, радни материјал за учеснике, израда потврда о учествовању на семинару.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања