logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

405 Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаKLETT друштво за развој образовања, Београд, Маршала Бирјузова 3-5/IV, Београд, Маршала Бирјузова 3-5/IV, Београд
Особа за контактМирјана Илић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011 3348 384, 064 1110074
Ауторидр Љиљана Левков, пензионисани доцент Одељења за педагогију и андрагогију, Филозофски факултет Универзитета у Београду; мср Биљана Стојановић, виши саветник, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Београд
Реализаторидр Љиљана Левков, пензионисани доцент Одељења за педагогију и андрагогију, Филозофски факултет Универзитета у Београду; мср Биљана Стојановић, виши саветник, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Београд; мср Јасминка Чекић Марковић, истраживач, Центар за образовне политике, Београд; Марина Остојић, стручни сарадник-педагог, ОШ "Коле Рашић", Ниш; Валерија Живковић, стручни сарадник-психолог, ОШ "Рада Миљковић", Јагодина
Општи циљевиЈачање професионалних компетенција наставника за примену међупредметног приступа настави и учењу ради развијања међупредметних компетенција и изградње знања која превазилазе границе предмета.
Специфични циљевиЈачање професионалних компетенција наставника за развијање: веза међу предметима, међупредметних тема заснованих на образовним постигнућима; Пружање подршке наставницима за планирање и реализацију наставе и учења применом међупредметног, тематског приступа; Унапређивање квалитета наставе и учења; Развијање компетенција ученика као предуслов за целоживотно учење.
Теме програмаУвод; Приступи настави и учењу; Улога образовних постигнућа и теме у међупредметном приступу; Међупредметни приступ: ученик, наставник и учење; Међупредметни приступ: планирање наставе и учења
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 1 500,00 динара, односно 45 000,00 динара за групу полазника. У цену је урачуната надокнада реализаторима и радно-потрошни материјал.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања