logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

404 Креативност у настави као фактор успешног учења Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда, Немањина 23, Кикинда
Особа за контактДејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230 404830, 064 8579262
АуториМиљана Китановић, стручни сарадник-психолог и наставник психологије, координатор UNESCO aspnet мреже у Гимназији „Душан Васиљев" у Кикинди, психотераписјки саветник гешталт оријентације
РеализаториМиљана Китановић, стручни сарадник-психолог и наставник психологије , координатор UNESCO aspnet мреже у Гимназији „Душан Васиљев" у Кикинди; Биљана Радовић, стручни сарадник-психолог, Гимназија “20 октобар“, Бачка Паланка; Оливера Амиџић, стручни сарадник-педагог, Средња стручна школа „Бранко Радичевоћ“ у Руми
Општи циљевиУнапређивање знања и вештина наставника потребних за реализовање креативне наставе и индивидуализованог приступа у раду са ученицима са циљем ефикаснијег подучавања и учења, као и подршке развоју креативних потенцијала ученика
Специфични циљевиОспособљавање наставника да припрема, организује и води наставу која подстиче креативност ученика и доводи до ефикаснијег учења; Упознавање наставника са различитим методама и техникама за подстицање креативне продукције ученика; Оспособљавање наставника да препознају дивергентну продукцију у одељењу и предузму мере које би поспешиле овај приступ у учењу; Мотивисање наставника да пруже подршку ученицима у процесу развијања креативних потенцијала
Теме програмаСелф концепт; Креативни селф; Психолошки механизми креативног процеса; Креативност и образовање; Креативна настава и креативан ученик; Идентификација креативнних ученика; Развијање креативности и импликације у образовној пракси; Креирање наставних јединица; Примена у пракси
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по полазнику за групу од 26 до 30 полазника је 2 600,00 динара, цена по полазнику за групу од 21 до 25 полазника је 3 400,00 динара, цена по полазнику за групу од 15 до 20 полазника је 4 400,00 динара. У цену су урачунати трошкови хонорара и смештаја реализатора, трошкови сертификата, административни трошкови. У цену нису укључени путни трошкови реализатора, уколико се семинар изводи ван места живљења реализатора.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања