logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

403 Компетентан наставник између теорије и праксе Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда, Немањина 23, Кикинда
Особа за контактДејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230 404830, 064 8579262
АуториЗденка Ивковић, професор педагогије, директор Основне школе „Милош Црњански“, Нови Сад; Јелена Криш Пигер, професор педагогије, самостални стручни сарадник за развој образовања и васпитања и ученичког стандарда, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
РеализаториЗденка Ивковић, професор педагогије, директор Основне школе „Милош Црњански“, Нови Сад; Јелена Криш Пигер, професор педагогије, самостални стручни сарадник за развој образовања и васпитања и ученичког стандарда, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједниценационалне заједнице
Општи циљевиРазвијање и јачање дидактичко-методичке и педагошко-психолошке компетентности наставника и стручних сарадника основних и средњих школа ради побољшања квалитета наставе и оптималнијег праћења и подстицања развоја ученика.
Специфични циљевиРазмена искустава о професионалном развоју и развоју компетенција учесника семинара и упознавање са могућностима превазилажења препрека у раду; Оспособљавање наставника за разумевање различитих улога у наставном процесу у складу са потребама савременог образовног система и праћења, подстицања и вредновања развоја ученика; Подизање квалитета праћења и вредновања образовних постигнућа ученика; Упознавање наставника са захтевима и принципима савремене дидактике као педагошке дисциплине; стицање самопуздања и сигурности у примени савремених дидактичко-методичких захтева; Оспособљавање наставника за праћење, развијање и испољавање креативних потенцијала ученика.
Теме програмаТеме по данима: 1. дан: Наставничке компетенције; Слика о себи као наставнику и просветном раднику; Промена улога наставника; Примена вежби; 2. дан: Дидактичко-методичке компетенције наставника (Планирање наставних активности, Облици рада, Наставне методе, Савремене методе, Врсте наставе);
Циљна групанаставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по полазнику за групу од 26 до 30 полазника је 2 600,00 динара, цена по полазнику за групу од 21 до 25 полазника је 3 400,00 динара, цена за групу од 15 до 20 полазника је 4 400,00 динара.У цену су урачунати трошкови хонорара и смештаја реализатора, трошкови сертификата, административни трошкови. У цену нисуукључени путни трошкови реализатора, уколико се семинар изводи ван места живљења реализатора.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања